Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Który wariant zjazdu z autostrady do realizacji ?  (Zb. Stós)  2007-04-09

Borąc pod uwagę krytyczne uwagi grupy mieszkańców domagających się zaniechania budowy zjazdu z autostrady Kraków-Tarnów, ul. Leśną, Urząd Miasta w Brzesku wyasygnował 30 tys. złotych na opracowanie koncepcji alternatywnej trasy zjazdu z autostrady. Z opracowaniem wykonanym przez firme "Transprojekt" w Krakowie zapoznał się już zarząd Zakładu Unasieniania Zwierząt przedstawiciele Lasów Państwowych i mieszkańcy os. Kopaliny. W ubiegłym tygodniu dyskutowałi nad nim członkowie Komisji Finansowej Rady Miejskiej.

W opracowaniu powrócono do koncepcji z roku 2002, kiedy to rozważano połączenie budowy zjazdu z autostrady w Brzesku jako łącznika drogi Brzesko-Koszyce z drogą Brzesko-Nowy Sącz. W ten sposób przy okazji udałoby się  wyprowadzić tranzyt samochodów z ulic Solskiego i Mokrzysk.

Wariant pierwszy i drugi – zachodnia obwodnica miasta (patrz zdjęcie)

Łączy trasę autostrady, przebiega przez tereny lasów państwowych, tereny zakładu unasieniania zwierząt  i dochodzi do czwórki. Dalej następuje przekroczenie wzniesienia za szpitalem - tunelem, przekroczenie ulicy Pomianowskiej oraz mostu na Uszwicy i włączeniem do drogi 75 na Nowy Sącz.  

Te dwa warianty różnią się  sposobem połączenia z czwórką.

  • W pierwszym przypadku planowane jest skrzyżowanie wielopoziomowe bezkolizyjne. Koszt 164 mnl. złotych
  • W drugim przypadku zachodnia obwodnica łączy się z czwórką przez skrzyżowanie skanalizowane ale z systemem sygnalizacji świetlnej. Koszt 146 mln. złotych

W obu wariantach 2/3 kosztów to koszt tunelu, 96 mln złotych.

Wariant trzeci i czwarty – od poprzednich różni się zasadniczo, tym że odrzuca połączenie do drogi 75 i stanowi tylko zjazd z autostrady do drogi krajowej nr 4.

Tak jak w pierwszym przypadku przebiega przez tereny lasów państwowych  i Zakładu Unasieniania Zwierząt i różni sie tylko sposobem połączenia z czwórką.

  • wariant trzeci przewiduje również skrzyżowanie  dwupoziomowe. Koszt 32 mln. złotych
  • wariant czwarty przewiduje skrzyżowanie skanalizowane z systemem sygnalizacji świetlnej. Koszt 23 mln. 500 tys. złotych

Równocześnie Transprojekt pracuje nad projektem zjazdu z autostrady ul. Leśna, zgodnie z poprzednim (nieaktualnym) planem zagospodarowania przestrzennego.

Głównym inwestorem finansujący całkowicie realizację autostrady i drogi tranzytowej Nr 75 Warszawa - Krynica jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. W Warszawie zapadnie więc ostateczna decyzja, który wariant realizować.

Biorąc pod uwagę koszty przedsięwzięcia wydaje się oczywiste, że realizacja obwodnicy zachodniej musiałaby być podzielona na 2 etapy. Etap I -szy (rok 2009) połączenie do drogi krajowej Nr 4, i etap II-gi połączenie bezkolizyjnego węzła z drogą sądecką, tunelem (najpóźniej do roku 2015).

Takie rozwiązanie być może nie jest zgodnie z interesami kilku biznesmenów w Brzesku, ale zdecydowanie najlepsze w interesie pozostałych mieszkańców miasta.

Zbigniew Stós

9 kwiecień, 2007

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com