Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Internet dla wszystkich w Małopolsce  (onet.pl)  2007-04-16

MSS - Małopolska Sieć Szerokopasmowa ma zapewnić dostęp do usług szerokopasmowych dla 90 proc. gospodarstw domowych w województwie małopolskim. Szczytny cel ma być zrealizowany w ciągu najbliższych sześciu lat.
Według danych Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego około 335 tysięcy gospodarstw domowych w Małopolsce nie ma możliwości uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu. Inwestycje w sieć stacjonarną na obszarach słabo zaludnionych, górskich lub zamieszkałych przez ludność o niskich dochodach nie mają uzasadnienia ekonomicznego.

Projekt MSS zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalną sieć szkieletową. Inwestycje będą koncentrować się na budowie sieci światłowodowej, tak aby przybliżyć lokalizację węzłów optycznych sieci do użytkownika końcowego bez dublowania istniejących traktów światłowodowych. Powstała sieć będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych operatorów. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.
 
 
Projekt realizowany będzie przez województwo małopolskie. Budżet projektu, w przeważającej mierze oparty o środki funduszy europejskich wyniesie 50 mln euro, z tego na dofinansowanie z EFRR przypada ok. 42,5 mln euro, a na wkład własny województwa - około 7,5 mln euro.

Telekomunikacja Polska i Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego podpisały porozumienie o współpracy w rozbudowie infrastruktury szerokopasmowej w ramach projektu. Porozumienie zapewnia wzajemną koordynację inwestycji podejmowanych przez województwo małopolskie oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

http://wiadomosci.onet.pl/1519947,18,item.html

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com