Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kolejny brzeszczanin zasiądzie w ławach Sejmu RP!  (atik)  2007-04-20

Kolejny brzeszczanin zasiądzie w ławach Sejmu RP!


Uczeń II klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku, Mateusz Kudła, zdobył mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży RP, jako jedyny uczeń z powiatu brzeskiego.

 

Sejm Dzieci i Młodzieży (Sejm DiM) - od 1994 nieformalny polski parlament, w którym zasiada młodzież gimnazjalna i szkół średnich. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca w Dzień Dziecka.

 

Sejm DiM składa się, tak jak Sejm RP z 460 posłów. Każde z 16 województw otrzymuje proporcjonalną ilość mandatów do ilości uczniów w gimnazjach i szkołach średnich w danym województwie.

Obrady Sejmu DiM (tak jak Sejmu RP) odbywają się w sali plenarnej.

 

Przyznanie mandatu odbywa się na podstawie konkursu literackiego. Kandydat pisze pracę na jeden z trzech tematów (tematy wyznacza Zespół Organizacyjny). Prace spływają do Kuratoriów Oświaty przy urzędzie wojewódzkim. Wojewódzka Komisja (wyznaczona przez Kuratora Oświaty) ocenia prace i najlepszym autorom przyznaje mandaty poselskie.

Następnie prace posłów ocenia Zespół Organizacyjny. Z każdego tematu wybiera około 20 najlepszy prac - ich autorzy dodatkowo na kilkanaście dni przed obradami Sejmu DiM zasiadają w Komisji Sejmowej. Każda Komisja wybiera spośród siebie Marszałka Sejmu DiM (trzech równych sobie Marszałków) oraz opracowuje projekt uchwał sejmowych.

W tym roku do Wojewódzkiej (małopolskiej) Komisji Wyborczej nadesłano 319 prac, w tym 1 ze szkoły podstawowej, 262 z gimnazjów, 56 ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa małopolskiego. Zgodnie z art. 3 „Ordynacji wyborczej Sejmu Dzieci i młodzieży” wyboru prac dokonano spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Największym powodzeniem cieszył się temat:

 

1. "Pozytywne i negatywne skutki globalizacji we współczesnym świecie”,

     na który nadesłano 193 prace.

 

Pozostałe tematy to:

 

2. Ochrona wartości narodowych i kulturowych w dobie globalizacji

3. Rola edukacji w globalizującym się świecie

             Zgodnie z przyznanym dla województwa małopolskiego limitem mandatów w dniu 16 kwietnia, 2007 roku, Wojewódzka Komisja Wyborcza, na podstawie nadesłanych prac, do udziału w XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży wybrała 40 osób, w tym Mateusza Kudłę.

Gratulujemy!!!!!!

Źródło: www.pl.wikipedia.org, www.kuratorium.krakow.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com