Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kurs na ratowników WOPR  (BOSiR)  2007-04-25

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjmuje zapisy na kursy na młodszego ratownika WOPR, oraz ratownika WOPR.
 
Celem kursu jest przygotowanie ratownika do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami.
Wymagania formalne jakie powinna dopełnić osoba chcąca wziąć udział w kursie na młodszego ratownika WOPR: uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców lub prawnych opiekunów), dobry stan zdrowia, oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianu wstępnego praktycznego, na który składają się: przepłynięcie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund, przepłynięcie pod wodą minimum 25 m, przepłynięcie pod wodą minimum 15 m.
 
W przypadku kandydatów na ratowników WOPR wymagania są nieco ostrzejsze. Uczestnikiem kursu musi być osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia Młodszego ratownika co najmniej 12 miesięcy oraz posiadanie dodatkowego uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym. Uczestnik musi posiadać 100 godz. stażu pracy w charakterze młodszego ratownika. Egzamin wstępny obejmuje: przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1:40 sek., przepłynięcie pod wodą minimum 25 m oraz holowanie współćwiczącego na dystansie 50m na grzbiecie z pracą nóg do żabki.
 
Kurs będzie organizowany na basenie w Brzesku – część praktyczna zajęć natomiast odbędzie się w Stanicy WOPR na Dwudniakach.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach pracy lub pod numerem telefonu 14 68 65 002.
 
--
Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wiejska 12
32-800 Brzesko
www.basen-brzesko.com
014 - 68 65 002
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com