Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

W gminie Borzęcin wybrano sołtysów  (pk)  2007-06-05

Znamy już nazwiska osób, które będą sprawować urząd sołtysa w poszczególnych sołectwach naszej gminy. W odbywających się w niedzielę 3 czerwca wyborach ponownie na ten urząd wybrano Marię Pilarską, Stanisława Latochę oraz Józefa Maklasa. Nowymi twarzami są: Czesław Czaja, Anna Choczyńska, Anna Koczwara oraz Józef Bach. Wybory odbywały się według nowych zasad ustalonych w statucie sołectw przez Radę Gminy w Borzęcinie.
 
Zgodnie z nowymi zasadami i trybem wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa. W nowym statucie dopuszczono także możliwość kandydowania równocześnie na sołtysa i do rady sołeckiej. Nowa formuła wyborów sprawdziła się. W wyborach wzięło udział kilkakrotnie więcej mieszkańców, niż zazwyczaj miało to miejsce na zebraniach wiejskich. To potwierdza akceptację mieszkańców sołectw gminy Borzęcin dla tej formy wyboru – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Frekwencja wahała się od 67% w Jagniówce do 12% w Borzęcinie Górnym. W tym ostatnim przypadku frekwencja to efekt tego, że w wyborach na sołtysa w tej miejscowości startowała tylko jedna osoba, a liczba mandatów do rady sołeckiej była taka sama, jak liczba zgłoszonych kandydatów – komentował wójt. W pozostałych miejscowościach frekwencja wyniosła: Borzęcin Dolny – 36%, Bielcza – 24%, Przyborów – 15%, Łęki – 47% oraz Waryś – 22%. W Borzęcinie Górnym i Warysiu odbyło się bez walki. Obie miejscowości zgłosiły tylko po jednym kandydacie. W pierwszej z nich mandat sołtysa po raz kolejny sprawować będzie Maria Pilarska, a w drugiej były radny rady gminy, Józef Bach. W Bielczy głosowano na dwie kandydatki: Annę Choczyńską i Magdalenę Solak. Lepszą okazała się pani Anna, która zdobyła 203 głosy wobec 89 głosów pani Magdaleny. W Borzęcinie Dolnym sołtysem został Czesław Czaja (122 głosy). Kontrkandydatka Maria Gofron zdobyła 87 głosów. W Jagniówce 65 głosów otrzymał Józef Maklas (obecny sołtys), a Janina Pająk dostała 41 głosów. W Łękach o urząd sołtysa ubiegało się 4 osoby. Wyniki przedstawiają się następująco: Anna Koczwara – 110 głosów, Krzysztof Bazylewicz – 58 głosów, Teresa Urbaś – 41 głosów oraz Halina Koczwara – 28 głosów. Nie zmienił się sołtys w Przyborowie. Stanisław Latocha uzyskał 146 głosów wobec 61 głosów Barbary Potaczek.
Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Poniżej prezentujemy także nazwiska osób, które zostały wybrane do rad sołeckich poszczególnych sołectw.
Piotr Kania
 
Wybory do Rad sołeckich w gminie Borzęcin
 
 
SOŁECTWO Borzęcin Górny
W wyborach do Rady Sołeckiej w tym obwodzie zarejestrowano 5 kandydatów na 5 mandatów, w związku z czym osoby zgłoszone uznaje się za wybrane do Rady Sołeckiej.
 1. Banaś Kazimierz
 2. Ciochoń Józef
 3. Czaja Tadeusz
 4. Małek Franciszek
 5. Siudut Stanisław
 
Sołectwo Waryś
W wyborach do Rady Sołeckiej w tym obwodzie zarejestrowano 3 kandydatów na 3 mandaty, w związku z czym osoby zgłoszone uznaje się za wybrane do Rady Sołeckiej.
 1. Dadej Barbara
 2. Rębacz Halina
 3. Wesołowski Bogdan
 
Sołectwo Borzęcin Dolny
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
 1. Curyło Piotr                            – 118
 2. Hebda Stanisława                   – 99
 3. Kudła Zdzisław                      – 96
 4. Małek Grzegorz                      – 55
 5. Radlińska Danuta Halina        – 43
 6. Satała Piotr Paweł                   – 98
 
 Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
 1. Curyło Piotr                            – 118
 2. Hebda Stanisława                   – 99
 3. Satała Piotr   Paweł                 – 98
i zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej w Borzęcinie
 
 
Sołectwo Bielcza
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
 1. Bogusz Anna                          – 40
 2. Curyło Jan                               – 109
 3. Kasjaniuk Leszek Szczepan    – 155
 4. Kilian Józef                             – 115
 5. Musiał Barbara                        – 98
 6. Prus Tadeusz                           – 122
 7. Stanieć Kazimierz                   – 122
 8. Solak Krzysztof                      – 156
 9. Świątek Joanna Iwona            – 100
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
 
 1. Solak Krzysztof                      – 156
 2. Kasjaniuk Leszek Szczepan    – 155
 3. Prus Tadeusz                           – 122
 4. Staniec Kazimierz                   – 122
 5. Kilian Józef                             – 115
i zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej w Bielczy.
 
Sołectwo Przyborów
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
 1. Anioł Dorota  Małgorzata       – 34
 2. Bernady Zofia                         – 97
 3. Gemza Kazimierz                    – 75
 4. Gibuła Renata                         – 90
 5. Paździora Bogusława – 70
 6. Potaczek Barbara Maria          – 61
 7. Seidler Urszula                        – 58
 8. Sorota Irena                            – 136
 9. Stypuła Janina Irena                – 50
 10. Wolsza Cecylia                       – 87
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
 1. Sorota Irena                            – 136
 2. Bernady Zofia                         – 97
 3. Gibuła Renata                         – 90
 4. Wolsza Cecylia                       – 87
 5. Gemza Kazimierz                    – 75
i zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej w Przyborowie.
 
Sołectwo Łęki
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
 1. Grocholski Zygmunt               – 77
 2. Koczwara Ignacy                    – 89
 3. Kurtyka Eugeniusz                 – 98
 4. Latocha Władysław                – 75
 5. Marcinek Maria                       – 19
 6. Urbaś Teresa                           – 37
 7. Wąsik Józef                             – 162
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
 1. Wąsik Józef                             – 162
 2. Kurtyka Eugeniusz                 – 98
 3. Koczwara Ignacy                    – 89
i zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej w Łękach.
 
Sołectwo Jagniówka
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
 1. Białek Tadeusz                        – 40
 2. Bylica Eugeniusz                    – 35
 3. Kózka Ewa                             – 67
 4. Kukiełka Andrzej                    – 31
 5. Marek Krzysztof Jan               – 31
 6. Zwolak Marek                         – 37
 
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali
 1. Kózka Ewa                             – 67
 2. Białek Tadeusz                        – 40
 3. Zwolak Marek                         – 37
i zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej w Jagniówce
 
 
 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com