Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Oświadczenie "Sołtysów" i odpowiedź Radnych Miejskich z PO i PiS  ( )  2007-06-12

W nawiązniu do oświadczenia sołtysów z dnia 12 czerwca 2007r., jako radni Rady Miejskiej  w Brzesku, wywodzący się z prawicowych partii politycznych PO i PIS przedstawiamy nasze stanowisko w przedmiotowej sprawie:
 
 
  1. Rada Miejska nie znajduje się w żadnym „impasie”, tzn. komisje Rady Miejskiej pracują sprawnie, Rada podejmuje uchwały, które mają na celu dynamiczny rozwój Gminy, m.in. został uchwalony budżet, utworzono specjalną strefę ekonomiczną, przeznaczono większe środków na budowę i remonty dróg, chodników, budowę oświetlenia, place zabaw, budowę biblioteki, remonty szkól i przedszkoli, pod wykup gruntów na inwestycje. „Ta rzekomo znajdująca się w impasie” Rada Miejska podniosła również wynagrodzenie sołtysom z tytułu inkasa za podatki.
 
  1. Czy aktualizowanie i przedstawianie własnych projektów uchwał, takich jak Statut Gminy, Statut Miejskiego Ośrodka Kultury, uregulowanie stanu prawnego Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, angażowanie się w uzdrawianie spółek komunalnych (m.in. domaganie się likwidacji drogich rad nadzorczych), dbanie o finanse gminy, składanie licznych zapytań i interpelacji jest dezorganizowaniem pracy Rady Miejskiej?
 
  1. Kolejnym pytaniem jest to, czy zablokowanie rozbudowy urzędu miejskiego w zamian za budowę mieszkań komunalnych jest działaniem na szkodę mieszkańców, oraz  czy domaganie się obniżenia opłat za wodę, ścieki i śmieci jest też działaniem na szkodę mieszkańców gminy?
 
  1. Nieprawdą jest to, że  odwołano wszystkich przewodniczących komisji z ramienia „Wspólnoty Samorządowej”. Przykładem tego jest komisja oświaty.
 
  1. Czy zmiany personalne dokonywane w sposób demokratyczny  (nie tylko w Radzie Miejskiej w Brzesku), w tym także np. wybory sołtysów można nazwać nepotyzmem i kumoterstwem? 
 
  1. Naszym zdaniem nepotyzmem i kumoterstwem jest zatrudnianie krewnych radnych ze „Wspólnoty Samorządowej” w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach mu podległych oraz spółkach komunalnych.
 
  1. Nieprawdą jest, że radni PO i PIS chcą pozbawić sołectwa i osiedla środków na ich działalność. Wręcz przeciwnie radni wnioskowali o ich zwiększanie, co spotkało się ku naszemu zdumieniu m.in. ze sprzeciwem sołtysów.
 
  1. Uchwalony niedawno nowy statut Gminy Brzesko, jak żaden dotychczas, daje sołectwom i osiedlom bardzo duże możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Warto dodać, że każdy z sołtysów miał możliwość wniesienia uwag do projektu statutu, czego nie uczynili pomimo otrzymania materiałów na sesję.
 
  1. Nie jest prawdą, że jako radni PO i PIS nie jesteśmy zainteresowani funkcjonowaniem sołectw. Nasze działania i uczestnictwo we wszystkich zebraniach wiejskich świadczą o dużym zainteresowaniu problemami mieszkańców gminy. Dzięki nam zwiększono środki na drogi, chodniki, wykup gruntów i budowę oświetleń. Będziemy to dalej realizować.
 
Uważamy jako radni tej Gminy, że obowiązkiem sołtysów wywodzących się w większości ze „Wspólnoty Samorządowej” jest praca na rzecz swoich mieszkańców. Ze swej strony deklarujemy wolę współpracy ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro gminy i jej mieszkańców.
 
 
     Radni Platformy Obywatelskiej
      Radni Prawa i Sprawiedliwości
      Rady Miejskiej w Brzesku
 
Brzesko, 12 czerwiec, 2007
 
Powyższe oświadczenie jest odpowiedzią na wpis zamieszczony w zakładce "Forum" w wątku pt. "Oświadczenie" (tekst ten zamieszczam także ponizej)
 
Oświadczenie
 
S z a n o w n i  M i e s z k a ń c y s o ł e c t w:
 
BUCZE, JADOWNIKI, JASIEŃ, MOKRZYSKA, OKOCIM, PORĘBA SPYTKOWSKA, STERKOWIEC, SZCZEPANÓW, WOKOWICE.
 
Informujemy Państwa o wypracowanym podczas spotkania Sołtysów sołectw Gminy Brzesko i jednogłośnie na nim przyjętym stanowisku w sprawie impasu, w jakim znalazła się Rada Miejska Gminy Brzesko. Z miesiąca na miesiąc obserwujemy coraz mocniej nasilające się działania radnych miejskich wywodzących się z list wyborczych PO i PiS, które dezorganizują prawidłową pracę Rady Miejskiej.
 
Sytuacja ta każe nam wyrazić nasze ogromne zaniepokojenie i zdecydowany protest. Mające ostatnio miejsce odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Tadeusza Pasierba, jak również wszystkich przewodniczących komisji Rady Miejskiej wywodzących się ze Wspólnoty Samorządowej, bez podania jakichkolwiek merytorycznych uzasadnień, świadczy według nas o interpersonalnych rozgrywkach, jakich dopuszczają się radni wywodzący się z PO i PiS.
 
Obsadzenie z kolei zwolnionych stanowisk osobami wywodzącymi się jedynie spomiędzy nich samych rodzi nieodparte skojarzenia z kumoterstwem i nepotyzmem oraz ze stawianą ponad dobrem wspólnym Gminy realizacją partykularnych, partyjnych interesów. Działania takie w coraz większym stopniu destabilizują prawidłową działalność Rady Miejskiej, co w efekcie skutkować może paraliżem jej działalności.
 
Dotychczasowe postępowanie i eskalacja niczym nieumotywowanych poczynań wspomnianych radnych, dezorganizujących działalność Rady Miejskiej, utrudniających sprawowanie obowiązków Burmistrzowi Brzeska i sukcesywnie ograniczających jego kompetencje zagraża wielu zadaniom na terenie naszych sołectw, których realizacja jest uzależniona od prawidłowej i prężnej pracy Rady Miejskiej jak i mającego szerokie uprawnienia Burmistrza i jego zastępców.
 
Przykładowo – uchwalony nowy Statut Gminy Brzesko uniemożliwia wszystkim sołectwom naszej gminy finansowanie jakichkolwiek wydatków na cele statutowe z wpływów uzyskanych z tytułu prowadzenia własnych przedsięwzięć, pozostawiając jednak taką możliwość osiedlom. W tak trudnej dla poszczególnych sołectw sytuacji finansowej, przy permanentnym braku środków na remonty czy nowe inwestycje, uchwalenie a następnie – pomimo zgłoszenia tej wady prawnej – utrzymanie takiego zapisu świadczy o zupełnym braku zainteresowania sytuacją mieszkańców sołectw.
 
Dziwnym wydaje się fakt, że nie zwraca się tu uwagi na stanowisko 18,5 tysiąca osób stanowiących ponad połowę mieszkańców Gminy Brzesko... Obowiązkiem naszym, jako uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej przedstawicieli poszczególnych sołectw, jest podanie powyższych faktów do publicznej wiadomości, zwłaszcza iż wspomniana już grupa radnych stara się wpływać na sposób i treść przekazywanych społeczeństwu informacji. Równocześnie zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście zwracali się do niżej wymienionych radnych starając się wpłynąć na zmianę sposobu ich postępowania. Przypomnijcie im, że po to zostali wybrani na Radnych Miejskich, aby reprezentować i dbać o interesy wszystkich mieszkańców Gminy Brzesko, a nie po to, aby realizować własne ambicje nie licząc się z dobrem gminy."
 
List jest skierowany do radnych PO i PiS: Brzyk Franciszek (PO), Adamczyk Marek (PiS), Chruściel Józef (PO), Ciurej Tadeusz (PiS), Kądziołka Maria (PO), Klimek Mieczysława (PiS), Pacewicz-Pyrek Katarzyna (PO), Kwaśniak Adam (PiS), Ojczyk Krzysztof (PiS), Smołucha Adam (PiS), Wiśniowski Mirosław (PiS)"
 
Brzesko, 12 czerwiec, 2007

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com