Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Chcesz wygrać 1500 zł ?. Weź udział w konkursie fotograficznym  (fb)  2007-06-18

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej oraz sekcja historyczno – promocyjna Stowarzyszenia organizują konkurs fotograficzny z okazji 10 – lecia działalności Stowarzyszenia. 

Celem konkursu jest promocja miejscowości Okocim. Konkurs jest jednym z kilku elementów wchodzących w skład bloku imprez, które zostaną zorganizowane przez Stowarzyszenie w bieżącym roku dla mieszkańców Okocimia oraz gości odwiedzających naszą miejscowość. 

Kulminacyjnym punktem będzie festyn oraz uroczyste oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie oraz pozostałych imprezach. Regulamin oraz karta uczestnictwa w konkursie są dostępne również u organizatorów.


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Z okazji 10 – lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej

Organizator: Zarząd oraz sekcja historyczno – promocyjna Stowarzyszenia.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący. Udział jest bezpłatny. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 2. Celem konkursu jest promocja regionu poprzez przedstawienie i popularyzację piękna miejscowości Okocim.

 3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 10 fotografii wykonanych na terenie Okocimia.

 4.   Prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarno­biała...) w formacie 20x30 cm na papierze fotograficznym.

 5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w książkach i czasopismach 
  (z wyłączeniem internetu), nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prac uszkodzonych przez słabe zabezpieczenie przesyłki pocztowej.

 7. Fotografie należy dostarczyć do dnia 31.08.2007 r. (opakowane i podpisane, ­imię, nazwisko, adres i telefon, e:mail) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej, 32-800 Brzesko, Okocim, ul. Goetzów Okocimskich 83. Liczy się data otrzymania przesyłki.

 8. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

 9. Wszystkie prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy
  zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji:

               Nagrody:

                  I m-ce - 1500 zł

                  II m-ce -1000 zł

                  III m-ce 500zł

                 Wyróżnienie 300 zł

10. Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w terminie od 19 – 30 września 

     2007 roku.

 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 15 września 2007 r.

 12. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pocztą e-mailową, lub telefonicznie do dnia:

      18 września 2007 r.

 13. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!!!!


KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Imię i nazwisko ………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………………………...

E – mail ………………………………………………………………..

Lp.

Tytuł zdjęcia

      Uwagi organizatora

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   
10.    

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię , nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź. zm.

 

 

                                                                              ……………………………………..

                                                                        (data i podpis autora fotografii)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com