Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Oświadczenie Radnych Wspólnoty Samorządowej  ( )  2007-07-05

Poniższe pismo zostało przysłane do mnie z UM w Brzesku przez anonimową osobę używającą maila bim.brzesko@wp.pl z prośbą o zamieszczenie na portalu, co niniejszym czynię.

Zbigniew Stós

P.S. Odpowiedź radnych PO i PiS-u nadesłaną 6 lipca zamieściłem na końcu tej informacji.

Oświadczenie Radnych Wspólnoty Samorządowej
 
Wyrażamy zdecydowany protest przeciw działaniu i postępowaniu niektórych radnych wybranych z list PO i PiS w Brzesku.
Działania tych radnych zaskakują, nawet samego posła Pana Edwarda Czesaka, który razem z Panem Janem Musiałem był konstruktorem zjednoczenia koalicji prawicy w Brzesku (Wspólnota Samorządowa, PiS, PO). Swoimi działaniami zaprzeczają, iż są zapleczem Burmistrza. Pan Jan Musiał, Burmistrz Brzeska jako lider Wspólnoty Samorządowej był kandydatem zgłoszonym przez Komitet PiS w wyborach samorządowych. Dotychczasowe działania części radnych Rady Miejskiej pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Ojczyka destabilizują działania Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy. Część radnych z list PO i PiS zamiast służyć mieszkańcom lub rozwijać gospodarczo Gminę wprowadza na obrady sesji Rady Miejskiej wadliwe pod względem prawnym i merytorycznie, niczym nieuzasadnione projekty uchwał. Wykorzystując poparcie Pana Posła Edwarda Czesaka i Burmistrza Brzeska Pana Jana Musiała w wyborach, dziś nie liczą się z ich głosem. Swoimi działaniami i postępowaniem rozbijają to, co w negocjacjach zbudowano. Społeczeństwo przecież zaufało tym dwóm liderom. Dało zdecydowane poparcie „trójblokowi" ( Wspólnota Samorządowa, PiS i PO).  Dziś niektórzy radni z list PiS i PO lekceważą te osiągnięcia przedwyborczych porozumień. Deklarując współpracę z Burmistrzem i radnymi Wspólnoty Samorządowej, jednocześnie nie podając żadnych merytorycznych uzasadnień, mając przewagę w Radzie Miejskiej zaledwie l głosu, odwołują z funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej radnych Wspólnoty Samorządowej: Marię Kucię, Tadeusza Pasierba i Lecha Pikułę. Demagogia, jakiej się dopuszczają niektórzy radni z list PiS i PO, spotkała się również ze zdecydowanym sprzeciwem wszystkich 9 sołtysów naszej Gminy, wybranych pół roku temu w demokratycznych wyborach.                                                                                                                   
Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców Gminy Brzesko, nie wolno nam dłużej milczeć. Brak zdecydowanej reakcji z naszej strony byłby niemym przyzwoleniem na karygodne praktyki, jakich dopuszczają się niektórzy radni z list PiS i PO. Jako radni Wspólnoty Samorządowej popierający działania Burmistrza Brzeska i Posła naszej ziemi Edwarda Czesaka oświadczamy, że będziemy dążyć do normalizacji pracy Rady Miejskiej, aby ta kadencja Rady Miejskiej była kolejnym etapem rozwoju Gminy i poprawy bytu naszych mieszkańców. Samorząd Gminy Brzesko był dotąd przykładem dobrej i efektywnej współpracy Rady Miejskiej i Burmistrza, a teraz powoli staje się obiektem kpin i marazmu.
Radni Wspólnoty Samorządowej

 
Uzasadnienie wniosku o podanie się do dymisji przewodniczącego Rady Miejskiej
 
 1. Brak współpracy z Burmistrzem Brzeska
 2. Destabilizacja pracy Rady Miejskiej
 3. Brak przygotowania sesji Rady Miejskiej
 4. Nieterminowe dostarczanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 5. Brak merytorycznego i prawnego uzasadnienia projektów uchwał
 6. Podawanie do publicznej wiadomości w prasie nieprawdziwych i niepopartych faktami informacji o pracy Burmistrza i Urzędu Miasta
 7. Podważanie autorytetu Burmistrza wybranego z 86-procentowym poparciem społeczeństwa
 8. Kompletny brak rozeznania kompetencji organu uchwałodawczego jako Rady Gminy i wykonawczego jakim jest Burmistrz Brzeska
 9. Dezinformowanie mieszkańców na zebraniach środowiskowych
 10. Nieprzestrzeganie drogi służbowej co wiąże się z nieznajomością przepisów samorządowych.
 11. Chaotyczne  prowadzenie sesji Rady Miejskiej i pracy Radnych w Komisjach
 12. Nieuwzględnianie opinii Radców Prawnych przy projektach uchwał i pracy Rady Miejskiej
  
                                                                                               Wniosek radnych
                                                                        „Wspólnoty Samorządowej” RM w Brzesku

 
Odpowiedź nadesłana w dniu 6 lipca
Szanowni mieszkańcy Gminy Brzesko

W nawiązaniu do zamieszczanych od kilku tygodni przez przedstawicieli Wspólnoty Samorządowej oświadczeń w różnych mediach na temat rzekomej destabilizacji pracy Rady Miejskiej w Brzesku informujemy:
Do października 2006 r. Wspólnota Samorządowa panowała w gminie niepodzielnie nie licząc się ze zdaniem innych. Po ostatnich wyborach samorządowych zmienił się układ sił w Radzie Miejskiej, który wymusił na Wspólnocie Samorządowej konieczność współpracy z pozostałymi radnymi. Ta sytuacja spowodowała u Radnych Wspólnoty Samorządowej frustrację i rozgoryczenie, czego owocem są w/w oświadczenia, których treść wprowadza mieszkańców w błąd.

Niezależnie od treści i ilości formułowanych oświadczeń, które stawiają nas "w złym świetle" będziemy nadal pracować dla dobra Gminy i jej mieszkańców.


Przysłał: Adam Kwaśniak, Radny Miasta Brzeska

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com