Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konserwacja cmentarzy wojennych  (JT)  2007-07-27

    

Pan
Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej
w Brzesku
 
 
 
 
N/znak: BS.VII.0566/W-32/2007/EK                                     Brzesko, dnia 16.07.2007 r.
 
 
           
Odpowiadając na Pana wniosek zgłoszony na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.06.2007 r., w sprawie cmentarza wojennego, uprzejmie wyjaśniam, iż  w 2006 r. zostały wykonane prace remontowe ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 279 w miejscowości Sterkowiec – Dziekanów za kwotę 21.200 zł. Dodatkowo wykonano dokumentację historyczno-odtworzeniową całego terenu cmentarza za kwotę 1.000 zł.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu wystąpił do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich wnętrza cmentarza, w tym:
·        renowacja nagrobków,
·        uzupełnienie krzyży, tabliczek,
·        czyszczenie i impregnacja głównego cokołu,
·        wykonanie i montaż kul ozdobnych,
·        wykonanie i montaż krzyża drewnianego,
W roku 2007 Gmina nie otrzymała dotacji na powyższe prace i dlatego wniosek będzie ujęty przy projektowaniu budżetu na przyszły rok.
 
 
Z poważaniem
 
 
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
1x Biuro RM
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com