Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Tylko niektóre strony WWW do rejestracji  (Rzeczpospolita)  2007-09-13

PRAWO PRASOWE

Tylko niektóre strony WWW do rejestracji

Z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego i komentarzy prawników wynika, że nie wszystkie strony WWW trzeba rejestrować jako dzienniki lub czasopisma

W artykule "Strony WWW to dzienniki lub czasopisma" ("Rz" z 29 sierpnia) opisaliśmy postanowienie Sądu Najwyższego, w którym wypowiedział się na temat rejestracji stron internetowych (sygn. akt IVKK174/07).

- Jeśli strona internetowa nie tworzy zamkniętej jednorodnej całości i jest aktualizowana co najmniej raz w roku, to jest prasą. Gdy nowe informacje pojawiają się na niej częściej niż raz w tygodniu, to mamy do czynienia z dziennikiem, jeśli rzadziej, to z czasopismem -wypowiedział się sędzia SN Jacek Sobczak, który był sprawozdawcą w tej sprawie.

Wczoraj SN opublikował uzasadnienie tego postanowienia. "Ustawodawca wyraźnie i jednoznacznie stwierdza, że prasą są zarówno dzienniki i czasopisma, jak też wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. W tej sytuacji jest rzeczą bezsporną, że dzienniki i czasopisma przez to, iż ukazują się w formie przekazu internetowego, nie tracą znamion tytułu prasowego" - napisali w nim sędziowie. - Przekazy periodyczne rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu mogą mieć postać dzienników bądź czasopism, w zależności od interwału ukazywania się - czytamy w innym fragmencie uzasadnienia.

SN, opisując, co jest prasą, zwrócił uwagę na jej periodyczność. I w tym można szukać sposobu na uniknięcie obowiązku rejestracji swojej strony internetowej. Zgodnie z definicją słownikową periodyczny oznacza "powtarzający się regularnie co pewien czas". Jeśli więc strona WWW nie jest aktualizowana w jednolitych odstępach czasu, nie będzie dziennikiem ani czasopismem.

Lech Gardocki, pierwszy prezes SN, który na łamach "Rz" zabrał głos w tej sprawie, uważa, że "nawet te publikacje, które najbardziej przypominają drukowany na papierze dziennik, nie mają stałego wydania z określonego dnia, przeciwnie, podlegają zmianom i kształtowane są całą dobę", a w związku z tym nie muszą być rejestrowane.

Pełny tekst postanowienia SN z uzasadnieniem na stronie:
www.rp.pl/prawo/orzecznictwo

Sławomir Wikariak

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com