Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

odpowiedzi na interpelacje ws. ekranów akustycznych na wiadukcie nad ul. Okocimską  (JT)  2008-01-26

Pan

Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej
w Brzesku
ul. ……………………….
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-80/2007/EK                                                   Brzesko, dnia 29.11.2007 r.
 
Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Brzesku w dniu 28.11.2007 r.,
w sprawie ekranów akustycznych na wiadukcie nad
ul. Okocimską,
uprzejmie wyjaśniam, że zostało wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące ponownego wykonania ekspertyzy nasilającego się hałasu na Osiedlu Zielonka. W dniu 16.10.2007 r. otrzymaliśmy odpowiedź, że została wykonana mapa akustyczna po pomiarach w 2005 r., która posłużyła do opracowania planów ochrony określających jakie działania należy podjąć, aby usunąć lub ograniczyć występujące uciążliwości. Z jej wynikami można zapoznać się na stronie www.pma.oos.pl
 
Z poważaniem
 
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
1x Biuro RM
_____________________________________________________________________________
 
Pan
Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej w Brzesku
 
ul. …………………………………
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK                                                    Brzesko, dnia 17.01.2007 r.
 
           
Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.12.2007 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:
 
Ø      w sprawie instalacji ekranów akustycznych
Zostało skierowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Nr OZ/AS/19/2007 z dnia 18.09.2007 r. dotyczące ponownego wykonania ekspertyzy nasilającego się hałasu na Osiedlu Zielonka. W odpowiedzi udzielonej w dniu 16.10.2007 r. zostaliśmy poinformowani, że mapa akustyczna została już wykonana po pomiarach wykonanych w 2005 r. i została przekazana do opracowania planów ochrony określających jakie działania należy podjąć, aby usunąć lub ograniczyć występujące uciążliwości.
 
Z poważaniem
 
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
1x Biuro RM
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com