Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odpowiedż na interpelację ws. przystąpienia gminy Brzesko do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego   (JT)  2007-12-02

Pan

Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej
w Brzesku
ul. ………………………
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-     /2007/EK                                                  Brzesko, dnia 29.11.2007 r.
 
Odpowiadając na Pana interpelację zgłoszoną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.11.2007 r., w sprawie przystąpienia do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, uprzejmie wyjaśniam, że dla potrzeb wydatkowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 stworzono Krakowski Obszar Metropolitarny. Obszar ten obejmuje swoim zasięgiem strefę podmiejską Krakowa, nie dotyczy całego województwa i jest związany ściśle z Gminami ościennymi miasta Krakowa. Są to jednostki terytorialne powiązane z Krakowem poprzez strefę podmiejską, strefę „dojazdów do pracy” oraz wspólne rozwiązania sieciowe elementów infrastruktury technicznej.
W ramach 5 osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 stworzono 3 działania, dotyczące Obszaru Metropolitarnego:
·         1 działanie: związane z projektami dot. innowacji we współpracy z Ośrodkami Badawczymi i Uczelniami Wyższymi o znaczącym potencjale,
·         2 działanie: dot. rozszerzenia funkcji metropolitarnych poprzez realizację dużych projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury, turystyki (minimalna wartość projektu
20 000 000 mln zł). Dla tego działania stworzono listę indykatywną projektów,
·         3 działanie: dotyczy transportu i połączeń komunikacyjnych Krakowa z ościennymi Gminami.
Zgodnie z powyższym oraz z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Gmina Brzesko nie kwalifikuje się do ubiegania
o dofinansowanie w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.
 
 
Z poważaniem
 
 
Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a
1x Biuro RM
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com