Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Sztuczne lodowisko w Brzesku  (Odpowiedź na interpelację z dnia 28.12.2007 r.)  2008-01-24

    Pan

Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej w Brzesku
 
ul. .....................
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK                                                    Brzesko, dnia 17.01.2007 r.
 
           
Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.12.2007 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje w sprawie sztucznego lodowiska przy BOSiR.

Pismem z dnia 14.01.2008 r., Znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK wystąpiłem z wnioskiem do Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku o ustosunkowanie się do podnoszonej kwestii. W załączeniu kserokopia pisma.

p.o. Burmistrza Brzeska mgr Bogusław Babicz

_____________________________________________________________________________________

 

W związku z interpelacją Pana Radnego Jerzego Tyrkla dotyczącą podjęcia starań w celu uruchomienia sztucznego lodowiska przy Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.12.2007r. uprzejmie informuję, że w miarę możliwości organizacyjnych pewne działania w tym zakresie zostały podjęte.
Celem zwiększenia oferty rekreacyjnego uprawiania różnych dyscyplin sportu, Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji - podobnie jak w latach ubiegłych - podjął przygotowania zmierzające do uruchomienia lodowiska na boisku do piłki nożnej obok boisk do piłki plażowej na terenie przyległym do budynku Krytej Pływalni. Teren jest oświetlony, istnieje więc możliwość korzystania z lodowiska nawet w okresie późno wieczornym, aż do godz. 22.00, czyli do zamknięcia Pływalni.
Już 2 stycznia wykonane zostały pierwsze czynności związane z uruchomieniem lodowiska. Powodzenie przedsięwzięcia zależy jednak od warunków pogodowych. Lodowisko, które przygotowujemy jest lodowiskiem naturalnym i do jego utrzymania konieczna jest odpowiednia temperatura.
Uruchomienie lodowiska sztucznego, tzn. ze sztucznie schładzaną taflą lodu jest inwestycją której koszt, łącznie z niezbędną infrastrukturą i sprzętem do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, szacowany jest na ok. 800 tysięcy złotych. Decyzje w tej sprawie należą do Rady Miejskiej, która, po dyskusji na temat priorytetów związanych z ofertą sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców gminy, i zapewnieniu odpowiednich środków, może podjąć decyzję w tym zakresie.
W przypadku podjęcia dyskusji na ten temat, Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji może oczywiście dostarczyć wszelkie potrzebne informacje na temat rodzaju lodowisk, kosztów związanych z ich zakupem, dzierżawą i eksploatacją, oraz najczęściej stosowanych rozwiązań przez inne samorządy.

Dyrektor BOSiR mgr Jan Waresiak

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com