Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konkurs fotograficzny „STARE MIASTO NA FOTOGRAFII”  (bap)  2008-01-25

Zarząd Osiedla „Stare Miasto” w Brzesku 

      zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 „STARE MIASTO NA FOTOGRAFII”.

Celem konkursu jest promocja najstarszej dzielnicy naszego  miasta. 
Konkurs jest adresowany do młodzieży. Mogą w nim wziąć udział wszyscy miłośnicy fotografowania. Udział jest bezpłatny. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

         Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 fotografii wykonanych na terenie osiedla „Stare Miasto” w Brzesku.

         Prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarnobiała...) w formacie 20 x 30cm na papierze fotograficznym.
         W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w książkach i czasopismach (z wyłączeniem internetu), nie nagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi pracami autora.

Fotografie należy dostarczyć do dnia 29 lutego 2008 r. (opakowane i podpisane: imię, nazwisko, adres i telefon, e:mail) na adres:

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto” ,

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 20a.  
 

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 10 marca  2008 r.

 Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pocztą e-mailową, lub telefonicznie do dnia 15 marca 2008 r.
 

Wszystkie prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji.

Na autorów nagrodzonych prac czekają atrakcyjne  nagrody rzeczowe.


 Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą na  wystawie pokonkursowej w kwietniu 2008 roku.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!!!!

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com