Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odpowiedź na interpelację ws. starań gminy w zakresie zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej gminy  (Jerzy TYRKIEL)  2008-01-26

Pan
Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej w Brzesku
 
ul. …………………………………
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK                                                    Brzesko, dnia 17.01.2007 r.
 
            Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.12.2007 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ø      w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy

      W załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi Pana Inspektora ds. Zarządzania 
      Kryzysowego i Obrony Cywilnej

 

Brzesko, dnia 14 stycznia 2008 r.
 
Biuro Samorządowe
w/m
 
Dotyczy: odpowiedzi na interpelację
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Jerzego Tyrkiela informuję, iż w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie modernizacji systemu monitoringu powodziowego rzeki Uszwicy, który stanowi jeden z elementów systemu ostrzeżeń powodziowych dla gminy Brzesko. System ten od dłuższego już czasu jest wysoce awaryjny i nie odpowiada wszystkim obecnym standardom. Wstępne rozmowy prowadzone w roku ubiegłym przy udziale Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz przedstawicieli gmin położonych w zlewni Uszwicy, pozwoliły wypracować koncepcję modernizacji monitoringu oraz jego jednoczesnego wydłużenia aż do ujścia do Wisły. Zarówno zainteresowane gminy, jak i starostwo powiatowe, wyraziły chęć partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia w równych częściach. Dotychczas prowadzono rozmowy z firmą RWD Prospect z Tarnowa na temat sposobu poprawy funkcjonowania systemu – określono oczekiwania, ustalono lokalizację punktów pomiarowych, starostwo przystąpiło do opracowywania wstępnego projektu porozumienia w sprawie finansowania. Ponadto w grudniu ub.r. przeprowadzono wstępne rozmowy z przedstawicielami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który administruje sieciami monitoringu powodziowego na większości rzek w Polsce. IMGW brał również udział w przygotowywaniu koncepcji systemu monitoringu dla gminy Brzesko w 2000 r. Powstała zatem propozycja, aby to właśnie IMGW zmodernizował system gminy Brzesko. Korzyści z tego wynikające będą obopólne – w dużej mierze wykorzystane zostaną istniejące podzespoły, system łączności zostanie wymieniony na GPRS, a z bazy danych rzeki Uszwicy będzie korzystał IMGW i inne gminy. W zamian gmina Brzesko będzie miała dostęp do danych z innych gmin i prognoz IMGW opracowanych w oparciu o dane z rzeki Uszwicy.
Przewidywany koszt przedsięwzięcia powinien być mniejszy przy zastosowaniu technologii oferowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Także funkcjonalność systemu jest dla służb ratowniczych znacznie lepsza – możliwość odczytu danych w każdej chwili. Firma RWD Prospect oferuje natomiast system, który uruchamiany jest w sytuacji podniesienia stanu wód w rzece, bądź pojawienia się intensywnych opadów deszczu. Właściwa technologia zostanie wybrana wspólnie przez wszystkie zainteresowane strony – gminy i powiat brzeski oraz jedną gminę z powiatu bocheńskiego (Lipnica Murowana leżąca w górnym biegu Uszwicy). W budżecie gminy na rok bieżący radni przyznali na modernizację systemu monitoringu powodziowego kwotę 30 tys. zł, która powinna być wystarczająca, by system działał w zgodzie z oczekiwaniami służb kryzysowych i meteorologów.
 
 
Z poważaniem

 

 

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com