Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odpowiedź na interpelację ws. termomodernizacji budynku przy ul. Goetza 2  (Jerzy TYRKIEL)  2008-01-26

Pan

Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej w Brzesku
 
ul. …………………………………
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK                                                    Brzesko, dnia 17.01.2007 r.
 
            Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.12.2007 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:
Ø      w sprawie termomodernizcji budynku przy ul. Goetza 2

Pismem z dnia 14.01.2008 r., Znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK wystąpiłem z wnioskiem do Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku o ustosunkowanie się do podnoszonej kwestii. W zalaczeniu kserokopia pisma.

Dotyczy : odpowiedz na pismo znak BS.YII. 0566/I-84/2007/EK
W odpowiedzi na pismo o znak BS.YII. 0566/I-84/2007/EK., uprzejmie informuję, że renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Barona Gotza 2 została ujęta w programie „rewitalizacja obszarów miejskich na lata 2007- 2013". Jednocześnie informuję , że na dzień dzisiejszy Urząd marszałkowski w Krakowie jeszcze nie przyjmuje wniosków o przyznanie środków z Unii Europejskiej . Informuję również , że brakujące środki (około 30 %) musi zabezpieczyć Wspólnota Mieszkaniowa .

Otrzymują: lx adresat lx a/a


Z poważaniem


 

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com