Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Odpowiedź na interpelację ws. komunalizacji głównej alei w parku Goetza  (Jerzy TYRKIEL)  2008-01-26

Pan

Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej w Brzesku
 
ul. ………………………………...
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK                                                    Brzesko, dnia 17.01.2007 r.
 
           
Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.12.2007 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:
Ø      w sprawie komunalizacji ul. Jana Barona Goetza
Ulica Jana Barona Goetza (nazwa poprzednia – ul. Parkowa) wykazana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnowskiego z dnia 12 grudnia 1988 r. zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą Nr VI/16/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie z dnia 23 listopada 1988 r. jako droga Gminna. W związku z powyższym status tej drogi jest jednoznacznie określony, natomiast grunt pod ulicą oznaczony w ewidencji gruntów jako działka Nr 2340 nie jest w pełni prawnie uregulowany, dlatego nie ma przesłanek formalnych do składania wniosków o skomunalizowanie drogi przez Wojewodę Małopolskiego. Nadmieniam, że tut. Urząd podjął już działania przygotowawcze do skompletowania dokumentacji geodezyjnej dla gruntu prywatnego. Zostanie złożony pozew do Sądu o uregulowanie tej części drogi gminnej, która jest własnością osób fizycznych.
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com