Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Mieszkania socjalne w kompleksie Mickiewicza 68  (Jerzy TYRKIEL)  2008-01-26

 

Pan
Jerzy Tyrkiel
Radny Rady Miejskiej w Brzesku
 
ul. ………………………………...
32- 800 Brzesko
 
 
N/znak: BS.VII.0566/I-84/2007/EK                                                    Brzesko, dnia 17.01.2007 r.
 
           
Odpowiadając na Pana interpelacje złożoną na piśmie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 28.12.2007 r., uprzejmie wyjaśniam co następuje:
Ø      w sprawie kompleksu przy ul. Mickiewicza 68
Zagospodarowaniem wolnej części kompleksu przy ul. Mickiewicza 68 zainteresowana jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Wypracowała ona stanowisko, aby część niezamieszkałego obiektu, przeznaczyć po wcześniejszym kapitalnym remoncie dla potrzeb pozyskania lokali socjalnych. Proponowana funkcja budynku wynika z tego, że według Komisji jest duże zapotrzebowanie na tego typu lokale. Zanim jednak zostanie podjęta decyzja w tej sprawie musimy w pierwszej kolejności zwrócić się do Przewodniczącego Osiedla Okocimskie o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami osiedla. Wynik ich będzie pomocny przy podejmowaniu konkretnej decyzji co do dalszych losów budynku.
___________________________________________________________________________
 
Zarząd Osiedla                                                                                Brzesko dnia 11-01-2008
„OKOCIMSKIE ”
 
URZĄD MIEJSKI w BRZESKU
          Burmistrz Miasta Brzeska
Pan Bogusław Babicz
 
Dotyczy: Przeznaczenia budynku przy ul Mickiewicza 68 na lokale socjalne.
 
W imieniu mieszkańców ul Mickiewicza zwracamy się niniejszym pismem z prośbą o odrzucenie wniosku Społecznej Komisji Mieszkaniowej, budzi on bowiem wiele wątpliwości  i zastrzeżeń wśród mieszkańców osiedla , których najżywotniejszych interesów dotyka.
Przedmiotem wniosku jest budynek objęty ochroną konserwatorską, znajdujący się przy ul Mickiewicza nr 68, który w chwili obecnej stał się problemem nie tylko z punktu widzenia technicznego, finansowego jak również społecznego.
Z punktu widzenia technicznego budynek kwalifikuje się tylko do generalnego remontu. Z punktu widzenia finansowego według wstępnych informacji uzyskanych od Pana Prezesa MZGM Franciszka Mrzygłóda ( który uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami w dniu 21-12–2007 r ) koszty adaptacji tej nieruchomości będą tak duże że lepiej i praktyczniej jest wybudować nowy budynek z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. W opinii Pana Prezesa orientacyjny koszt remontu i adaptacji tego budynku to kwota rzędu 150 – 200 tysięcy złotych. Wyremontowanie budynku za tak duże pieniądze i przeznaczenie go na mieszkania socjalne, nie będzie na pewno przejawem racjonalnego myślenia i gospodarności.
Z punktu widzenia społecznego lokalizacja mieszkań socjalnych w tym rejonie nie jest najlepszym rozwiązaniem w związku z znajdującymi się już od kilku lat na naszym osiedlu budynkami z mieszkaniami socjalnymi. Na temat osób zamieszkujących te lokale mieszkańcy mają wyrobione opinie i należy wziąć pod uwagę to, z jakich pobudek protestują i przeciwstawiają się takiemu rozwiązaniu. Mieszkańcy w głównej mierze obawiają się uciążliwości sąsiadów, którzy zamieszkali by w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W pełni należy uznać, że obawy mieszkańców o spokój w tym rejonie naszego osiedla oraz własne bezpieczeństwo i innych osób nie są bezzasadne i pozbawione podstaw.
W pełni rozumiemy potrzeby, jakie związane są z brakiem budownictwa socjalnego i potrzebę pozyskiwania innych budynków na te cele, jednakże nie mogą one naruszać interesów i bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla.
Pragniemy zaznaczyć że mieszkańcy są za remontem tego budynku i byli by bardzo zadowoleni gdyby udało się wyremontować ten budynek pozostawiając go w zasobach komunalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne( czynszowe). 
W załączeniu przekazujemy pisemny sprzeciw wraz z podpisami mieszkańców.
 
 
                                                                                              Z poważaniem
                                                                                   Zarząd Osiedla „Okocimskie”
___________________________________________________________________________
 
Brzesko dn 02-01-2008
URZĄD MIEJSKI w BRZESKU
 
                                                                        Burmistrz Miasta Brzeska
Pan
Bogusław Babicz
 
 
Dotyczy: Wniosku Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 
            Na spotkaniu w dniu 21-12-2007 r przedstawiono nam wniosek Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczący wyremontowania i adaptacji budynku przy ul Mickiewicza 68  z przeznaczeniem na lokale socjalne.
            My niżej podpisani mieszkańcy nieruchomości sąsiadujących z budynkiem nr 68 mieszczącym się przy ul Mickiewicza sprzeciwiamy się takiej lokalizacji mieszkań socjalnych i zwracamy się z prośbą o odrzucenie wniosku Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Na naszym osiedlu przy placu Kupieckim znajduje się już od kilku lat budynek socjalny i mamy w tym zakresie pewne doświadczenia a zarazem świadomość, czego możemy się spodziewać gdy powstanie taki budynek w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domostw. Mamy również wszyscy świadomość że takie budynki zamieszkują rodziny o różnych patologiach społecznych, których mieszkańcy to osoby lub całe rodziny patologiczne w głównej mierze dotknięte problemami alkoholowymi a nie rzadko mające konflikty z prawem. Pociąganie to za sobą wzrost przestępczości, rozbojów i kradzieży, co w konsekwencji doprowadzi do tego że okolica stanie się niebezpieczna, kto wtedy wezmie na siebie odpowiedzialność za potencjalny wzrost przypadków zakłócania porządku publicznego, demoralizację i obniżenie poziomu bezpieczeństwa w tej części osiedla.
Sprzeciwiając się takiemu rozwiązaniu lokalizacji mieszkań socjalnych mamy na uwadze troskę o bezpieczeństwo i spokój naszych rodzin i naszych sąsiadów.
 
 
 
           Z poważaniem
Mieszkańcy ul Mickiewicza  (podpisy)
 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com