Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

AUTOSTRADA A4 SZARÓW - TARNÓW PROTESTY ODDALONE  (mb)  2008-04-23

Zbigniew Rapciak Wiceminister Infrastruktury poinformował, że umorzone zostało postępowanie odwoławcze od pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska dla budowy autostrady A4 pomiędzy węzłem Szarów a węzłem Krzyż. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by Wojewoda Małopolski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji otwierającą drogę do dalszego procedowania.

Wniosek do wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji środowiskowej krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył w październiku 2006 roku. Wojewoda przez wydaniem decyzji jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Ministerstwa Środowiska. Jednak w Ministerstwie wniosek pozostawał przez długie miesiące nierozpatrzony. Zajęto się nim, gdy - ponad rok po drogowcach - o decyzję środowiskową dla modernizacji linii kolejowej do Tarnowa wystąpili kolejarze. Wówczas Ministerstwo Środowiska orzekło, że drogowcy muszą swój projekt uzgodnić z projektem kolejowym w kwestii obiektów mostowych związanych z ochroną środowiska (przejść dla zwierząt). Kwestie udało się szybko rozwiązać dzięki współpracy Ministerstwa Infrastruktury z Ministerstwem Środowiska i to ostatnie 8 lutego 2008 roku wydało pozytywną opinię dla realizacji inwestycji.

Kolejnym problemem, który stanął na przeszkodzie drogowcom były odwołania od pozytywnej opinii Ministra Środowiska, które złożyli: sołtysi Stanisławic, Cikowic, Damienic i Proszówek, wójt gminy Bochnia, starosta tarnowski oraz 21 mieszkańców Brzeska. Wniesione zarzuty dotyczyły dróg dojazdowych do placu budowy, lokalizacji węzła Brzesko, jego połączenia z ulicą Leśną w Brzesku oraz udziału społeczeństwa Brzeska w postępowaniu. Gmina Bochnia 27 marca br. wycofała swój wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pozostałe strony wnoszące rozpatrzenie sprawy „nie posiadają przymiotów strony postępowania” – jak stwierdza Minister Środowiska.

Teraz Wojewoda Małopolski może wydać długo oczekiwaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Po jej otrzymaniu GDDKiA niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Nadesłał: Marek Białka
źródło: gddkia.gov.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com