Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zmarł ks. infułat Jan Rzepa  (mb)  2008-05-14

W dniu 12 maja br. zmarł ks. infułat Jan Rzepa – emerytowany, długoletni kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Wprowadzenie ciała śp. ks. Infułata do kościoła katedralnego w Tarnowie i Msza św. żałobna w czwartek (15 maja) o godz. 10.00. Następnie przewiezienie ciała śp. Zmarłego do Porąbki Uszewskiej i Msza św. pogrzebowa o godz. 15.00, po której nastąpi złożenie ciała na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Jan Rzepa urodził się 20 października 1917 r. w Dołach – parafia Porąbka Uszewska (powiat brzeski). Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1937 r., w Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 sierpnia 1942 r. z rąk ówczesnego administratora apostolskiego bp. Edwarda Komara. Jako wikariusz pracował w Nagoszynie i Kolbuszowej. W 1947 r. został mianowany prefektem w Niższym Seminarium Duchownym w Tarnowie oraz kapelanem i sekretarzem bp. Jana Stepy. Pełnił również funkcję notariusza Kurii Diecezjalnej.

Po uzyskaniu magisterium z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na KUL-u (1950-1953), które uwieńczył doktoratem. Po powrocie ze studiów podjął pracę w Kurii Diecezjalnej: w latach 1953-1957 jako notariusz, zaś w latach 1957-1992 jako kanclerz. Będąc kanclerzem pełnił jednocześnie obowiązki redaktora Currendy – urzędowego pisma Diecezji Tarnowskiej. Ponadto należał do Rady Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej.

W dowód gorliwej posługi dla Kościoła tarnowskiego Biskup diecezjalny mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Następnie Ojciec Święty w 1967 r. nadał mu godność szambelana papieskiego. W roku 1974 otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świątobliwości, natomiast w 1983 godność Protonotariusza Apostolskiego (infułata).

(MB)

źródło:

kuria diecezjalna w Tarnowie

zdjęcie pochodzi z książki ks. Andrzeja Jedynaka, pt. "Porabka Uszewska. Dzieje wsi i parafii". Tom IV. Warszawa 1999 (autor nieznany)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com