Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Na prośbę p. Andrzeja Jarosza, zamieszczam jego list do Burmistrza Grzegorza Wawryki.  ( )  2008-05-29

Andrzej Jarosz                                                             Brzesko, dnia 28-05-2008r.

32-800 Brzesko

ul.Leg.Piłsudskiego 29A

www.fides.info.pl

 

  

                                     Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko

                                                     Pan Grzegorz Wawryka

 

     W dniu dzisiejszym, podczas mojej rozmowy z vice burmistrzem, panem Jerzym Tyrklem, która to rozmowa była przeprowadzona w jego gabinecie w obecności i przy współudziale pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Renaty Pabian, zostałem przez nich oboje poinformowany o następujących faktach:

      Uzgodniliśmy z panią Renatą Pabian, że pomimo, że Komisja Prawa i Porządku Publicznego wnioskowała jednogłośnie za posłaniem na obóz terapeutyczny za pieniądze przeznaczone na walką z alkoholizmem trzydziestu dzieci z rodzin alkoholowych, dzieci te nie pojadą, bo nie ma dla nich pieniędzy.

     Uzgodniliśmy również z panią Renatą Pabian, że nie zostanie pan przywrócony na członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdyż komisja w starym składzie pracuje dobrze i nie potrzeba w niej żadnych zmian.

      Nadmieniam, że z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której byłem wieloletnim członkiem, zostałem usunięty przez jej poprzedniego przewodniczącego, byłego burmistrza, pana Jana Musiała bez pisemnego powiadomienia. Zostałem usunięty w tym okresie, kiedy zacząłem się zgodnie z prawem domagać ujawnienia jaki sposób są dzielone środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem).

      W związku z otrzymanymi dzisiaj od pani Renaty Pabian i pana Jerzego Tyrkla informacjami (tłusty druk), wnoszę, że pomimo objęcia Urzędu Burmistrza Miasta Brzeska przez nowo wybranego burmistrza, pana Grzegorza Wawrykę, nie nastąpią pozytywne zmiany ani w pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ani w wadliwym sposobie gospodarowania pieniędzmi  przeznaczonymi na walkę z chorobą alkoholową (dział 851 rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

      W związku z powyższym z całym szacunkiem kieruję na ręce nowego burmistrza, pana Grzegorza Wawryki pismo z dnia 19 czerwca 2006 roku, które to pismo skierowałem za pośrednictwem dziennika podawczego prawie DWA LATA TEMU na ręce byłego burmistrza, pana Jana Musiała i na które to pismo do dnia dzisiejszego nie otrzymałem satysfakcjonującej merytorycznie odpowiedzi. Satysfakcjonującą, rzetelną i jasną odpowiedź na podobne pismo otrzymałem po raz pierwszy i ostatni za rok 2004 (N/Znak:SEG.V.8170/42/05). 

      ZAPYTUJĘ;  DLACZEGO NIE OTRZYMAŁEM PODOBNEJ OPOWIEDZI ZA ROK 2005 I ZA LATA NASTĘPNE ?! CZY COŚ SIĘ PRÓBUJE PRZED SPOŁECZEŃSTWEM UKRYĆ?!

     Otrzymałem tylko wymijające, niepełne, niejasne odpowiedzi, które nie odpowiadają na moje wymienione z siedmiu punktach zapytania wyszczególnione w piśmie z dnia 19 czerwca 2006 roku.

     Powyższe pismo kieruję na ręce nowego Burmistrza, Pana Grzegorza Wawryki z prośbą o umożliwienie mi otrzymania satysfakcjonującej, merytorycznie odpowiedzi na tamto, skierowane do pana Jana Musiała pismo sprzed dwóch lat.

     Zmęczony samotną walką o efektywne, gospodarne i jawne gospodarowanie w/w środkami, w przypadku nie otrzymania takiej odpowiedzi, złożę do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego burmistrza, pana Jana Musiała. Konkretne podejrzenia, głównie niegospodarności, skonkretyzuję w skierowanym do Prokuratury piśmie.

     Licząc na rzetelne potraktowanie tego pisma przez nowo wybranego burmistrza, pana Grzegorza Wawrykę, mam nadzieję, że można będzie zgodnie z prawem, zadawalająco wyjaśnić tę sprawę bez angażowania Prokuratury i Sadu.

     W załączeniu przedkładam ksero pisma skierowanego w dniu 19 czerwca 2006 roku na ręce byłego burmistrza, pana Jana Musiała, na które to pismo (jak wyżej wspominam) do dnia dzisiejszego nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi na podstawie której można by sporządzić bilans otwarcia i zamknięcia wszystkich wydatkowanych środków finansowych. Przedkładam również ksero mojego, skierowanego do burmistrza, pana Jana Musiała pisma z dnia 14 września 2007 roku, w którym to piśmie przypominam, że nie otrzymałem odpowiedzi na moje pismo z dnia 19 czerwca 2006 roku.

 

                                                            z szacunkiem i poważaniem:       

                                                   były Członek Miejsko-Gminnej Komisji

                                               ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                      Dyplomowany

                                              Instruktor Terapii Uzależnień i Współuzależnień

 

                                                                    Andrzej Jarosz

otrzymują:

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko, Pan Grzegorz Wawryka

 

do wiadomości:

2. Vice Burmistrz, pan Jerzy Tyrkiel

2. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, pan Krzysztof Ojczyk

3. Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku, pan Adam Kwaśniak

4. Pełnomocnik ds. Rozw. Problemów Alkoholowych, pani Renata Pabian.

5. a/a

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com