Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Już wkrótce zapadnie decyzja o przebiegu zjazdu z autostrady ?  (bap)  2008-09-01

            Czytając tekst zamieszczony na stronach 14 i 15 w sierpniowym wydaniu BIM-u, mamy okazję po raz kolejny zapoznać się z głosami protestujących przeciwko znanym już od dłuższego czasu propozycjom umiejscowienia zjazdu

z autostrady, jak również zaznajomić się ze stanowiskiem burmistrza Grzegorza Wawryki odpowiadającego na zarzuty mieszkańców Jasienia w przedmiotowej sprawie, a dowiadujemy się tego wszystkiego dzięki KiBi oraz ZS („Zjazd

z autostrady Jasień będzie protestować”. Z tego też tekstu pochodzą wszystkie cytaty zapisane pochyłym drukiem, wykorzystane poniżej.)

          Nie jest moim zamiarem przyznawać komukolwiek rację, zwłaszcza że każdy zabierający głos ją ma, oczywiście z własnego punktu widzenia, nie chcę także optować za żadną koncepcją lub sugerować własną. Moją uwagę zwrócił przede wszystkim następujący fragment wypowiedzi burmistrza: Na podstawie planów, jakie przedstawiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad można stwierdzić, że ulica Leśna będzie podłączona do zjazdu z autostrady niezależnie od tego, który wariant zjazdu zostanie wykonany. A zatem los mieszkańców wspomnianej ulicy został „przesądzony”. Czy tego chcą, czy nie, w jakiś sposób ze zjazdem będą mieć do czynienia.

W związku z tym rodzą się dwa pytania: 1) czy ulica przejdzie stosowne remonty (rzecz oczywista, jednak na wszelki wypadek warto zapytać), a jeśli tak, to w jakim zakresie?, 2) czy zostanie udostępniona do ruchu „ciężkim” samochodom? (w sytuacji, w której zjazd pójdzie gdzie indziej, byłoby to nonsensem). Skoro ma być połączona ze zjazdem, to widać będzie on stosunkowo niedaleko; wystarczy rzucić okiem na zamieszczoną poniżej mapkę z zaznaczoną ulicą Leśną i tzw. węzłem komunikacyjnym, którego lokalizacja jest podobno „nie do ruszenia”.

Czyżby miało się to wszystko odbyć jednak kosztem Zakładu Biotechniki? Kolejna mapka może sugerować, że tak. Otóż swego czasu zainteresowani tym problemem mieszkańcy przedstawili własne propozycje zjazdu, żeby nie szedł on zamieszkałą częścią ulicy Leśnej (zaznaczona kolorem żółtym), a skoro nie ona będzie owym zjazdem, to może..., pozwólmy działać wyobraźni internautów.

 

I druga sprawa, która również wymaga, moim zdaniem, zwrócenia uwagi. Przy okazji opisanych racji protestujących mieszkańców nie można przejść obojętnie obok argumentów ekonomicznych. Ma słuszność profesor Marian Stolarczyk twierdząc, że wspólny zjazd z autostrady dla Bochni i Brzeska dałby oszczędności rzędu 50 – 60 mln zł. Z kolei, jak nie przyznać racji burmistrzowi, który pytany o korzyści płynące dla miasta i mieszkańców z tej inwestycji odpowiada: Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w miejscach, które mają bezpośredni dostęp do autostrady prężnie rozwija się przemysł i usługi, a zatem powstają nowe miejsca pracy. Równolegle rosną dochody gminy.

Jeśli popatrzeć na mapkę poniżej, to łatwo zauważyć, że gdyby doszło do wspólnego zjazdu dla Brzeska i Bochni np.

w połowie odległości pomiędzy obu miastami, to niekoniecznie „owoce” płynące z takiej lokalizacji zjazdu zasiliłyby budżet naszej gminy.

Z kolei trudno przejść do porządku nad takim postawieniem sprawy przez naszego gospodarza, a dotyczącym kolidowania trasy zjazdu z planowaną przepompownią i budową kanalizacji w tamtym rejonie: (...) przy tak dużej inwestycji nie uniknie się kosztów związanych np. z wyburzeniem czy przebudową niektórych obiektów infrastruktury technicznej. Gdyby jednak została podjęta decyzja o budowie zjazdu przez Jasień i wystąpi kolizja z kanalizacją sanitarną, to wszelkie koszty związane z przebudową powinien pokryć inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Już raz pojawiła się informacja, że która gmina chce zjazdu, to niech go sfinansuje, zatem z tą powinnością może różnie być. A poza tym, czy zawsze musimy ponosić wysokie koszty na zasadzie porzekadła, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą? Bogate kraje doszły do swojej pozycji na skutek mądrych, przemyślanych decyzji, poszanowania każdego grosza, a u nas...: Czyżby urzędnicy w Brzesku zapomnieli o kanalizacyjnej koncepcji? – pyta profesor Marian Stolarczyk. I dodaje: Myśmy zwrócili uwagę na tę sprzeczność w GDDKiA. Okazało się, że nikt

o lokalizacji przepompowni nie wiedział. Ale też nikt tego argumentu nie wziął pod uwagę.

Za kilka dni sesja Rady Miejskiej. Nie wiadomo, jakie decyzje w sprawie zjazdu z autostrady zostaną podjęte przez radnych, ale już dziś wypada stwierdzić, że ma dużo racji burmistrz Grzegorz Wawryka, tak kończąc swoją wypowiedź: Szkoda, że tej lokalizacji nie udało się ustalić wcześniej, bo było na to kilka lat. Można było próbować opracować rozwiązania bardziej akceptowalne przez mieszkańców.

(nazwisko autora do wiadomości redakcji)


Od autora portalu:

W odróżnieniu od autora powyszego tekstu, który stara się pisać z pozycji obserwatora, nie angażując sie po żadnej ze stron, od poczatku uważałem, że poprowadzenie zjazdu z autostrady na całej długości wzdłuż ul. Leśnej jest złym pomysłem. Dlatego popierałem, czytaj -->> i nadal popieram projekty przebiegu zjazdu zaproponowane przez komitet protestacyjny mieszkańców Kopalin i jestem pewien, że prędzej czy później jeden z proponowanych przez w/w komitet wariantów będzie zrealizowany.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com