Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konkurs Fotograficzny - "90 LAT NIEPODLEGŁOŚCI"  (ak)  2008-09-15

Zarząd Osiedla „Stare Miasto” w Brzesku 

zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

  „90 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”.

 

 • Konkurs ma charakter otwarty.

 • Tematyka prac powinna być związana z ziemią brzeską w latach 1918-2008.

 • Do fotografii należy dołączyć krótkie opisy charakteryzujące przedstawiany obiekt (kogo/co przedstawia, gdzie się znajduje, z jakim wydarzeniem jest związany, informacje o jego historii, itp. )

 • Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 fotografii  wykonanych specjalnie na potrzeby konkursu.

 • Prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarnobiała...), w formacie 20 x 30 cm na papierze i nośniku elektronicznym (CD-ROM).

 • W konkursie mogą wziąć udział jedynie oryginalne prace autora, dotąd niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach .

 • Fotografie należy dostarczyć do dnia 25 października 2008 r. (opakowane i podpisane: imię, nazwisko, adres i telefon, e:mail) na adres:  Adam Kwaśniak , ul. Głowackiego 20a,  32-800 Brzesko z dopiskiem „Konkurs – 90 lat niepodległości” lub dostarczyć osobiście.

 • Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 • Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

 • Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach  pocztą e-mailową, lub telefonicznie do dnia 31 października 2008 r.

 • Wszystkie prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji.

Na autorów nagrodzonych prac czekają atrakcyjne  nagrody.

 

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w MOK w listopadzie 2008 roku.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com