Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"Jak Go Przechytrzyć"  (bap)  2008-10-12

 W dniu 1 libca b.r wszedł w życie nowy system rozliczeń NFZ ze szpitalami, oparty o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP). Przyporządkowuje on pacjentów z różnymi dolegliwościami do grup, których leczenie wiąże się z jednolitymi kosztami i podobnym podejściem diagnostycznym. Według szacunków NFZ po wprowadzeniu systemu przychody szpitali powinny zwiększyć się średnio o 12 proc.

Jak informuje Puls Medycyny (Niezależna Gazeta Profesjonalistów) z 69 placówek medycznych, które z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia zakontraktowały świadczenia szpitalne, tylko trzy rozliczają się już według JPG. Pionierami systemu zostały dwa wieloprofilowe szpitale powiatowe w Brzesku i Olkuszu oraz niepubliczne centrum okulistyczne w Krakowie.

A oto pozostała część tego artykułu:

Z pilotażu do rzeczywistości

"Braliśmy udział w pilotażu, więc może łatwiej było nam szybko przejść na ten system" - podkreśla Józefa Szczurek, dyrektor SP ZOZ w Brzesku. Szpital ma 375 łóżek i około 13 tysięcy hospitalizacji rocznie.

"Z pierwszych obserwacji, zaniepokoiły mnie wyraźne przesunięcia środków. Są oddziały, które mają spore niewykonania, i takie, gdzie wystąpiło duże nadwykonanie. Problem w tym, że za niewykonanie planu NFZ potrąca pieniądze od razu, za nadwykonania płaci z dużym opóźnieniem i nie wszystko. W skali dwóch miesięcy nasze straty szacujemy na kilkaset tysięcy złotych. Swoje obawy przekazałam już do NFZ i dostrzegam tam zrozumienie problemu. Konieczne będą korekty w kontrakcie" - mówi Józefa Szczurek.

Według JGP najbardziej deficytowe okazały się procedury anestezjologiczne, których w ogóle nie uwzględniano w pilotażu - stąd zaskoczenie. "Co prawda mieliśmy na tym oddziale remont, ograniczaliśmy pracę, ale jedną z istotniejszych przyczyn straty może być fakt, że za pierwsze dwa dni pobytu pacjenta na OIOM fundusz w ogóle nie płaci. To najbardziej kosztochłonny okres, ale często dzięki tym intensywnym działaniom pacjent na drugi czy trzeci dzień jest już przenoszony na zwykły oddział" - wyjaśnia dyr. Szczurek i podejrzewa, że podobny problem z intensywną opieką będą mieć też inne szpitale.

Mniej niż powinny wypracowały w Brzesku również oddziały pediatryczny i pulmonologiczny. Tu dodatkowo mogła jednak zadziałać sezonowość schorzeń, z jakimi pacjenci trafiają na te oddziały.

"Natomiast wygląda na to, że zyskały oddziały chirurgii ogólnej - przyrost nawet do ponad 10 procent - i urologiczny. Trudno jednak na razie o rzetelną ocenę, bowiem wakacje to zawsze okres mniej wytężonej pracy. Może nie należało właśnie teraz wprowadzać nowego systemu?" - zastanawia się dyrektor szpitala w Brzesku.

Braki w systemie

Straty na pediatrii (tłumaczone głównie sezonowością przypadków) i zysk na chirurgii zanotował również drugi z pionierów nowego systemu rozliczeń - 400-łóżkowy szpital w Olkuszu. Nie najlepiej wypadła też ginekologia.
"Generalnie jest jednak nieco lepiej niż było. W systemie jest sporo braków, ale są na bieżąco zgłaszane i NFZ szybko koryguje błędy. Dla nas teraz największym problemem jest niepłacenie przez fundusz za nadwykonania. W szpitalu i poradniach specjalistycznych wyniosły one w pierwszym półroczu aż 1,5 mln zł. Upominamy się, ale NFZ zwleka, tłumacząc się właśnie wprowadzaniem JGP i czekaniem na jego pierwsze efekty. A nam te nadwykonania stale rosną" - podkreśla Jerzy Niewiara, dyrektor ZOZ w Olkuszu.


Wszyscy dyrektorzy dostrzegli, że jednym z podstawowych wyzwań jest opanowanie systemu przez lekarzy - na złym lub może nie tym najbardziej korzystnym kwalifikowaniu procedur można stracić sporo pieniędzy.

"Uczuliłam lekarzy na ten problem. Trzeba wszystko dokładnie sprawdzać, czytać opis danej grupy. Już podczas pilotażu zaczęliśmy usprawniać nasze wewnętrzne zasady działania i nadal to robimy" - podkreśla dyrektor Józefa Szczurek.

Tymczasem w Internecie można znaleźć już instrukcje, jak najkorzystniej "punktować" chorych. A skrót JGP zyskał nowe tłumaczenie: "Jak Go Przechytrzyć".

Źródło: Puls Medycyny, z dnia 30 września b.r.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com