Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Modernizacja wałów Uszwicy  (pk)  2008-10-25

Zakończyły się prace remontowo - konserwacyjne wału w obrębie rzeki Uszwica na kilometrowym odcinku w miejscowości Borzęcin Dolny. Inwestycja, o którą przy wsparciu radnego wojewódzkiego Adama Kwaśniaka zabiegały władze gminy Borzęcin, realizowana była przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. W ramach jej realizacji podwyższono koronę prawego wału rzeki Uszwica o około 50-80 cm z równoczesnym remontem śluzy wałowej. Koszt zadania to 658 tysięcy złotych.

Podniesienie korony wału do wartości wynikających z niwelacji oraz remont śluzy wałowej prawego brzegu rzeki Uszwica w Borzęcinie Dolnym zwiększa bezpieczeństwo w zakresie zagrożenia powodziowego. Działanie to wychodzi na przeciw oczekiwaniom samorządu, jak też mieszkańców, którzy wielokrotnie artykułowali problem stanu technicznego wałów w tej miejscowości. Samorząd gminy Borzęcin kładzie szczególny nacisk na działania zabezpieczające teren gminy przed ewentualna powodzią, tak aby nie powtórzyła się sytuacja z 1997 roku. Wszyscy przecież pamiętamy tę powódź  – komentuje wójt gminy Janusz Kwaśniak.

 

Z informacji uzyskanych od radnego wojewódzkiego Adama Kwaśniaka wynika, że Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w roku przyszłym  będzie realizował w dalszym ciągu zadanie co najmniej w zakresie wnioskowanego blisko 300 - metrowego odcinka, który nie był objęty zakresem inwestycji.

Mając na uwadze słuszny interes mieszkańców i samorządu, jak również pisma kierowane do mnie z prośbą o interwencję w zakresie pominiętego odcinka wału w Borzęcinie Dolnym, podjąłem natychmiastowe działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i zabezpieczenia środków na realizację jego modernizacji. Okazało się, że skutecznie, w związku z czym w przyszłym roku prace będą kontynuowane. Uważam, że Województwo w pierwszej kolejności powinno wykonywać te zadania, które mają największe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego – mówi radny wojewódzki Adam Kwaśniak.

 


Nadesłał:

Piotr Kania

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com