Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Na śliwowym szlaku  (mb)  2008-12-06

 

Z inicjatywy wójtów pięciu gmin z powiatu brzeskiego, bocheńskiego i limanowskiego powstało stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

 

W skład Stowarzyszenia wchodzą mieszkańcy gminy Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Lipnica Murowana oraz Laskowa, którzy reprezentują samorząd gminny, przedsiębiorców, rolników, a także organizacje pozarządowe. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu i wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - wspólnej dla całego obszaru. Taki dokument jest niezbędny, aby aplikować w najbliższym naborze do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach projektu „Leader”. Założeniem tego programu jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami, a przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Zdaniem włodarza gminy Gnojnik, korzystanie ze środków pomocowych, jest szansą na poprawę jakości życia na wsi.

 

 

- Jednym z warunków otrzymania dofinansowania, jest szeroki udział mieszkańców w planowaniu działań rozwojowych - mówi Helena Święch, członek stowarzyszenia.

 

Udział w programie, to możliwość dodatkowego źródła finansowania rozwoju gmin i jej mieszkańców. - Finansowane będą projekty, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Stowarzyszenia - dodaje włodarz gminy Gnojnik.

 

Beneficjentami będą osoby fizyczne, zameldowane na terenie wspomnianych gmin, prowadzące działalność gospodarczą, działalność także osoby prawne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe lub jednostki organizacje nie posiadające osobowości prawnej, które mają siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia. Wiemy, że potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury techniczno-inżynieryjnej są ogromne w każdej gminie. Na pewno, to one stanowią priorytet w planowaniu budżetowym poszczególnych jednostek samorządowych. Nadal przeszkodą w ich realizacji jest brak dostatecznej ilości środków finansowych.

 

- Nie możemy z tych pieniędzy wybudować ani kanalizacji ani wodociągów, ale możemy za to zrobić ścieżkę rowerową, ogródek jordanowski, boisko do gry, czy wyremontować zabytkową figurkę, nawet prywatną - podkreśla Wojciech Rzepa, wójt gminy Gnojnik.

 

Wysokość pomocy na operacje w ramach tzw. „małych projektów” może wynosić maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych - nie więcej jednak niż 25 tysięcy złotych. Przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tysiąca złotych oraz wyższy niż 100 tysięcy złotych. Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie - właściwej terytorialnie - Lokalnej Grupy Działania (LGD), składającej się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. W składzie organu decyzyjnego powinni się znaleźć To właśnie LGD decyduje, jakie działania będą realizowane na jej obszarze. Pomoc będzie wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w formie refundacji.

 

Marek Białka

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com