Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Radni brzescy oprotestowali propozycję nowych cen za wodę i ścieki  (bap)  2008-12-31

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Brzesku (29 grudnia) przy okazji omawiania budżetu Gminy Brzesko, a konknkretnie ewentualnych dopłat do cen usług za doprowadzaną wodę i odprowadzane ścieki, poruszony został temat nowych taryf na 2009r. zaproponowanych przez Zarząd Spółki RPWiK w Brzesku.

Sprzeciw radnych wzbudził pomysł dopłaty przez Gminę Brzesko do Spółki blisko 1 mln złotych celem ograniczenia skutków wprowadzanej przez RPWiK podwyżki.

Po burzliwej dyskusji na komisjach oraz braku wiarygodnej informacji w tym zakresie Rada na sesji wyraziła swoje stanowisko w formie apelu. czytaj-->>

Równocześnie Rada Miejska odrębnym wnioskiem zwróciła się do Burmistrza Brzeska jako wspólnika tego Związku reprezentujacego interesy Gminy Brzesko, aby w termine do 30 stycznia zgodnie z Kodeksem Handkowym wyznaczył nowego biegłego, który zbada finanse spółki ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu powstawania kosztów w tej spółce, które bezpośrednio mają wpływ na nowye proponowane taryfy cen za wodę i odprowadzane ścieki.

Tym samym Rada Miejska w Brzesku nie przyjęła wyjaśnień spółki, co do zasadności proponowanych podwyżek cen za usługi wodno -kanalizacyjne uznając je za nieuzasadnione.

KOMENTRARZ:

Stan faktyczny wygląda następująco: 5 gmin utworzyło Związek Międzygminny d/s Wodociągów i Kanalizacji, na bazie którego powołano do życia Spółkę RPWIK z siedzibą w Brzesku, aby mogła świadczyć dla mieszkańców usługi wodno - kanalizacyjne. W tym Związku Gmina Brzesko jako jeden ze wspólników nie posiada większości, aby moc w pełni decydować o cenie wspomnianych usług.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com