Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Komentarz do uchwalonego budżetu na rok 2009.   (Krzysztof Ojczyk)  2009-01-12

Jak wszyscy pamiętamy rok 2008 był rokiem wyborczym. Jako radni przewidywaliśmy, że okres wyborczy nie będzie dobry na uchwalanie budżetu gminy, dlatego budżet na 2008 rok został także uchwalony w grudniu ale 2007. Zrobiliśmy wszystko, aby urząd mógł sprawnie pracować. Wkrótce po jego uchwaleniu tak naprawdę okazało się, że nie ma go kto realizować. Urząd i jego służby zajmowały się wyborami, media miały o czym pisać, a czas biegł szybko i nic się nie działo. Sytuacja w gminie wyglądała trochę tak: był młyn i zboże, nie było za to młynarza i mąki. Na szczęście po wyborach znalazł się dobry młynarz , który szybko poznał młyn i dobrze mełł w nim  mąkę.  Dziś mamy z niego dobry chleb.

Mówię o tym dlatego, iż mieszkańcom udało się wybrać Burmistrza, który wykorzystując swoje doświadczenie w pracy samorządowej, w krótkim czasie potrafił porozumieć się z radą, znaleźć w niej partnera, a dla realizacji swoich pomysłów jako narzędzia używał mądrego kompromisu.

Zwracam uwagę na to, gdyż na temat większości radnych  w tej radzie wcześniej padało wiele złych i niesprawiedliwych słów. Za to, że mieli swoje zdanie, za to że  potrafili być krytyczni wobec władzy, za to że nie chcieli być maszynką do głosowania, za to że patrzyli urzędnikom na ręce, oraz za to że stawali po stronie mieszkańców. Kadencja tej rady niewątpliwie charakteryzuje się pracowitością i niemałymi ambicjami w realizacji swoich zadań. W żadnej innej kadencji nie zdażyło się , aby tak  wiele uchwał (ok. 25 %) tworzyli radni i komisje rady. Na uwagę zasługuje fakt, iż akty prawne tworzone przez radnych zawsze zostały pozytywnie zweryfikowane przez nadzór prawny Wojewody. To co powiedziałem, nie oznacza, że radni są idealni. Popełnialiśmy i my błędy, ale potrafiliśmy się do nich przyznać. Jednak błędów nie robi ten, kto nic nie robi.
Z tak wybraną i funkcjonującą Radą Miejską przyszło się zderzyć nowemu Burmistrzowi. Obecnie współpraca między Radą, a Burmistrzem układa się dobrze, zaś efektem tej współpracy jest uchwalony jednogłośnie budżet na 2009r.

Dziś się cieszę, że budżet ten uchwaliliśmy w 2008 roku. Jest to niezwykle ważne dla rozwoju Brzeska. Oznacza to że z inwestycjami i remontami w rok 2009 wejdziemy płynnie i bez większych problemów. Burmistrz ma czas i narzędzia, aby rozpisać układ wykonawczy budżetu, przygotować dokumentacje projektowe, rozpisać przetargi i spokojnie aplikować po środki unijne. To samo dotyczy wszystkich jednostek budżetowych, gdzie gmina przekazuje milionowe kwoty dotacji.

Budżet roku 2009 jest przede wszystkim odbiciem tego, nad czym Rada Miejska wspólnie z Burmistrzem pracowała w roku 2008. Budżet ten jest propozycją wielu rozwiązań problemów, z którymi mieszkańcy przychodzili zarówno do radnych jak i burmistrza. Jest w znacznej części  spełnieniem wielu wcześniej niespełnionych obietnic i w końcu powiem, że jest dokumentem, który daje realne korzyści i możliwość poprawy standardu życia mieszkańców przy określonych finansach gminy wraz ze wsparciem środków unijnych.

Nie da się w pełni przedstawić budżetu w kilku zdaniach, który liczy ponad 200 stron, natomiast warto zwrócić uwagę na kilka istotnych w nim rzeczy:

  • zapisano w nim zadania 53 zadania inwestycyjne w łącznej kwocie ponad 23 mln zł., a które  winny w najbliższych 2 latach wygenerować kolejnych blisko 65 mln.zł. dodatkowych środków. Istnieją poważne przesłanki, że znaczną część tych dodatkowych środków uda się gminie pozyskać,
  • rzeczą całkowicie priorytetową jest dalsza kanalizacja pn.-zach. części miasta i gminy oraz budowa wodociągu w Porębie Spytkowskiej i dokończenie wodociągowania Okocimia. Zadania te będziemy realizować , niezależnie od tego , czy uda się pozyskać środki zewnętrzne,
  • znacznie zwiększyliśmy środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę nowych chodników przy drogach najbardziej ruchliwych, przy szkołach i przedszkolach, zwłaszcza na wsiach: w Jadownikach, Mokrzyskach, Jasieniu, czy Sterkowcu,
  • kontynuować będziemy urządzanie placów zabaw, monitoring miasta, montowanie nowych wiat przystankowych,
  • czekają nas znaczne modernizacje nawierzchni drogowych w mieście, budowa i remonty parkingów oraz przebudowa i remont dworca kolejowego. Podkreślić należy, że znajdzie tam w końcu siedzibę zarząd osiedla i świetlica osiedlowa,
  • uzbrajany będzie Stok Pomianowski, aby powstające tam zakłady miały godne warunki do funkcjonowania,
  • potężne środki będą wydatkowane na obiekty kulturalno – sportowe: budowa regionalnego centrum kulturalno – bibliotecznego, program odnowa centrum wsi Mokrzyska, czy remonty miejskiego Ośrodka Kultury i domów ludowych w Jadownikach i Okocimiu,
  • miasto przeznaczy sporo środków wydatki inwestycyjne w oświacie: m.in. Bucze doczekają się obiecanego przedszkola, szkoła w Okocimiu remontu dachu, remonty sanitariatów – gimnazjum nr 2 w Brzesku i szkoła w Jasieniu oraz będzie wykonywana długo oczekiwana termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3 w Brzesku. Zadanie to będziemy realizować niezależnie od pozyskanych środków zewnętrznych. Nie może być tak, ze dzieci marzną w szkole,
  • organizacje sportowe i społeczne na swoją działalność otrzymają do podziału ok. 700 tys. złotych,
  • niewątpliwą atrakcją dla dzieci i młodzieży może być sfinansowanie przez gminę wypożyczenia sztucznego lodowiska na Placu Kazimierza Wielkiego. Mamy nadzieję, że pomysł spodoba się mieszkańcom i chętnie będą oni korzystali z tego typu atrakcji.
Wymienione zadania są tylko małą cząstką tego, co zostało zaplanowane w 2009r.

W trakcie dyskusji nad budżetem Rada Miejska w Brzesku nie przyjęła wyjaśnień spółki RPWiK, co do zasadności proponowanych podwyżek cen za usługi wodno -kanalizacyjne uznając je za nieuzasadnione. Zleciła także Burmistrzowi dokonanie w spółce kontroli kosztów, czy aby nie są one zawyżone.
Generalnie radni wzięli pod lupę spółki gminne, aby wymóc na nich większą efektywność działania.
W dalszym ciągu dyskusję budzi ilość etatów w Urzędzie Miejskim. Temat ten będzie omawiany jak sądzę w pierwszych miesiącach tego roku, a W II kwartale po dokonanych analizach powróci temat powołania straży miejskiej w Brzesku.

 
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com