Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

XXVII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”  SubTitle  2009-01-14

25 stycznia w niedzielny poranek – zgodnie z wieloletnią tradycją w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej po raz kolejny zagoszczą grupy kolędnicze z terenu byłego województwa tarnowskiego.

 

Barwne widowiska o zróżnicowanej tematyce (herody, draby, szczodroki, trzej królowie) nawiązujące do tradycji kolędowania w okresie Bożego Narodzenia przez wiele godzin gromadzą liczną publiczność. Wieloletnia realizacja imprezy oraz wysoki poziom prezentowanych widowisk kolędniczych wpisały ją na stałe w kalendarz działań kulturalnych tej części Małopolski.

 

W imprezie uczestniczą dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze. Zazwyczaj jest to blisko 300 wykonawców w około 20 grupach.

 

Spośród wszystkich uczestników Przeglądu wybrane grupy kolędnicze wezmą udział w porannej Mszy Św., a po jej zakończeniu w korowodzie przejdą do budynku Domu Kultury. O godz. 10:00 rozpoczną się pierwsze występy kolędników, które potrwają do późnych godzin popołudniowych.

 

W jury oceniającym występy zasiądą przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Jury będzie brało pod uwagę nie tylko estetykę i jakość strojów w jakich pokazali się kolędnicy, ich umiejętności, ale także czas programu, który nie powinien przekraczać 15 minut. Na zwycięzców oprócz statuetek „Lipnickiej Gwiazdy” czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Systematycznie organizowany Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych, przyczynił się do podtrzymania wielu zwyczajów i obrzędów a w efekcie uchronił je od zapomnienia. Wspólne spotkanie najlepszych zespołów stwarzają możliwość poznania zwyczajów i obrzędów nieco odmiennych w różnych rejonach byłego województwa tarnowskiego. Przekazywanie obrzędów i zwyczajów związanych z okresem Bożego Narodzenia młodemu pokoleniu pozwoli na to, by tradycje te przetrwały jak najdłużej.

Przegląd Grup Kolędniczych stanowi ciekawą propozycję spędzania wolnego czasu dla mieszkańców jak i formę edukacji regionalnej.

Od wielu lat Przegląd gromadzi liczną publiczność wśród której oprócz lipniczan są również ludzie polityki, samorządowcy, osoby związane z kulturą. „Lipnicka gwiazda” jest inspiracją coraz szerszych kręgów zwolenników zachowania polskiej tradycji kolędowej.

Organizatorami Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych są: Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” z Nowego Sącza.

Dodatkowe informacje dotyczące Przeglądu można uzyskać pod nr tel. 014 68 52 108, 603 748 008, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej <kulturalipnica@wp.pl> .


 

Historia Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę”

 

Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” to konkursowa prezentacja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych. Jego historia rozpoczęła się w 1983 roku w Gromniku (pod nazwą I Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych). Kolejne Przeglądy odbyły się w Pilźnie, Lipnicy Murowanej i Pleśnej. Na stałe LIPNCKA GWIAZDA zagościła w Lipnicy Murowanej od 1987 roku.
 

Tradycja kolędowania w wielu wsiach Małopolski w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku trwa nieprzerwanie od wielu lat, jednak gdzieniegdzie zmieniają się cechy dawnego "chodzenia po kolędzie", które przekształca się we współczesne widowisko teatralne. Zwyczaje i obrzędy ludowe, wierzenia i gesty magiczne, teksty kolęd i pastorałek i składanych życzeń odchodzą w zapomnienie.
 

W wielu wsiach w Małopolsce są jednak starsi kolędnicy, którzy mogą przekazać swoją wiedzę młodszym.
 

Aby zimowe obrzędy przetrwały w dawnej formie we własnym środowisku, należy dać możliwość autentycznym kolędnikom zaprezentowania się podczas organizowanych nieprzerwanie od połowy lat 80-tych przez ośrodki i domy kultury przeglądach grup kolędniczych, na które co roku zgłasza się duża liczba zespołów.
 

Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” jest konkursem, w którym uczestniczą grupy z terenu 5 powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, oraz tarnowskiego grodzkiego i ziemskiego. W spotkaniach bierze udział zazwyczaj około 25-30 grup kolędniczych.
 

Przegląd ma charakter konkursu, w którym biorą udział grupy wytypowane na przeglądach powiatowych. W powiatach, w których ze względu na małą ilość zespołów nie będą przeprowadzone eliminacje powiatowe, grupy kolędnicze wytypują gminne instytucje kultury.
 

W niedzielny, styczniowy poranek wybrane grupy kolędnicze biorą udział w porannej Mszy Św., by po jej zakończeniu w barwnym korowodzie przejść do budynku Domu Kultury. Stanowi to połączenie tradycji ludowej z liturgią katolicką do korzeni której cały obrzęd się odwołuje. O godz. 10:00 sala widowiskowa Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej napełnia się zarówno uczestnikami przeglądu jak i licznie zgromadzonymi widzami. Występy grup kolędniczych trwają około 8-9 godzin.
 

Przedstawiany przez poszczególne grupy kolędnicze program oraz ewentualnie towarzysząca muzyka lub poszczególne instrumenty winny odzwierciedlać tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa. Szczególnie pożądana jest - w zależności od widowiska prezentacja tradycyjnych kolęd, pastorałek oraz kolędy winszującej (noworocznej). W regulaminie przeglądu nie mieszczą się jasełka będące inscenizacją teatralną i wychodzące poza tradycyjne formy kolędowania. Grupy występują we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadają rekwizyty z tradycyjnych materiałów.
 

W celu oceny prezentowanych programów powołana zostaje przez organizatorów Komisja Artystyczna. W jury oceniającym występy zasiądą przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Jury oceniając występy grup kolędniczych będzie brało pod uwagę nie tylko estetykę i jakość strojów oraz ich umiejętności teatralne, ale także dobór instrumentów i nieprzekraczalny czas na zaprezentowanie się na scenie.
 

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami grupy kolędnicze zaprezentują się w 3 kategoriach wiekowych (dziecięcej, młodzieżowej oraz dorosłej). Laureaci jak co roku otrzymają główne trofea przeglądu w postaci statuetki „Lipnickiej Gwiazdy” oraz nagród pieniężnych.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com