Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nie płacisz alimentów? Trafisz do rejestru  (Anna Chodacka)  2009-02-06

Nie płacisz alimentów? Jeśli mieszkasz na terenie którejś ze 100 małopolskich gmin, które podpisały umowę z firmą InfoMonitor, trafisz do Centralnej Ewidencji Dłużników!
Osoby, które nie wywiązują się z obowiązku płacenia alimentów, często są dziś bezkarne. Są obciążeniem nie tylko dla budżetu państwa, ale też samorządów. Wpis do ewidencji ma pomóc małopolskim gminom skuteczniej egzekwować należności od osób, które nie płacą alimentów w terminie. - Oboje rodzice dziecka powinni łożyć na jego utrzymanie. Niestety, w praktyce bywa różnie - przyznaje Marta Chechelska z krakowskiego MOPS-u.

Gmino, ujawnij dłużnika

Obowiązek wpisywania do rejestru dłużników wynika z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która weszła w życie 1 listopada ubiegłego roku. Od tego momentu gminy mają pięć miesięcy na wybór firmy rekomendowanej przez rząd, która zajmuje się ewidencjonowaniem dłużników.


Po znalezieniu się w takiej ewidencji osoby z zaległościami będą miały trudności z uzyskaniem kredytu w banku, rozłożeniem płatności na raty, a nawet podpisaniem umowy na abonament z siecią telefonii komórkowej.

Pierwsze gminy - Nawojowa, Lanckorona, Zakopane, Nowy Sącz, Lisia Góra, Zakliczyn, Michałowice, Borzęcin i Biskupice - już wprowadziły dane osób, które nie płacą świadczeń, do rejestru dłużników.

- Jest u nas całkiem sporo tych, którzy uchylają się od regularnego płacenia alimentów. Liczymy na to, że teraz, gdy znajdą się w rejestrze, uda się ich zdyscyplinować i zmusić do regularnego płacenia alimentów, na czym przede wszystkim skorzystają dzieci, ale także budżet naszej gminy - zaznacza Anna Talaga, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.

Gromadzą i udostępniają

Pracownicy małopolskich ośrodków pomocy społecznej mogą wprowadzać dane do rejestru pod warunkiem, że dłużnik zalega z alimentami co najmniej na kwotę 200 zł, a termin płatności minął przynajmniej 60 dni wcześniej. Mają także obowiązek poinformować dłużnika, że ten znalazł się w ewidencji. Gminy, które podpisały umowy z InfoMonitorem, mają dostęp do systemu firmy. Posiadają loginy i hasła dla przeszkolonych pracowników. W nowosądeckim MOPS-ie szkolenie przeszło troje pracowników. Osoby te mają wpisywać lub usuwać dłużników z ewidencji. - Od grudnia, po przejściu szkolenia, systematycznie wprowadzaliśmy dane osób, które zalegają z opłatami. Nasza lista jest jak najbardziej aktualna. Do rejestru wpisaliśmy ponad 400 osób, a wypisaliśmy dwie. Ich długi opiewają na ponad 3,5 mln zł - informują pracownicy nowosądeckiego MOPS-u.

Na żadną z firm nie zdecydowała się na razie gmina Kraków. - Rozważamy oferty dwóch firm. Mamy czas do końca lutego - mówi Jacek Bednarczyk, dyrektor wydziału świadczeń socjalnych magistratu. - Problem niepłacących świadczeń na dzieci jest w Krakowie spory. W ewidencji umieścimy dane 2,5 tys. osób.

InfoMonitor jest jednym z trzech biur informacji gospodarczej (BIG), które działają w Polsce. BIG-i przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców i konsumentów. Oprócz InfoMonitora w Polsce działają Krajowy Rejestr Długów i Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF). Z bazy danych biur informacji gospodarczej korzystają m.in. banki, firmy leasingowe, telekomunikacyjne, fundusze pożyczkowe.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com