Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Uroczystość Nadania Imienia.  (Grażyna Skrzekucka)  2009-02-19

Dnia 14 lutego 2009 r Publiczne Przedszkole nr 9 w Brzesku otrzymało imię Marii Kownackiej. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele Św. Jakuba Apostoła w Brzesku w dniu 12 lutego 2009 r godz.16.30 celebrowana  przez ks. dziekana Józefa Drabika. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: p. Jan Musiał Poseł na Sejm RP, p. Edward Czesak Poseł na Sejm RP, p. Urszula Blicharz dyrektor Delegatury KO w Krakowie, p. Jolanta Hołubińska – Kalinowska st. wizytator KO w Krakowie, ks. Kazimierz Kuman, p. Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska, p. Krzysztof Ojczyk przewodniczący Rady Miejskiej, p. Józef Cierniak Naczelnik WEKiS, p. Józef Kubas przewodniczący Komisji Oświaty, p. Maria Marek dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, dyrektorzy Publicznych Przedszkoli Miasta i Gminy Brzesko, dyrektor Parafialnego Przedszkola w Mokrzyskach, emerytowani dyrektorzy i pracownicy przedszkola, przedstawiciele prasy, rada rodziców i pozostali zaproszeni goście.

 

Na powitanie dzieci zatańczyły góralski taniec. Część oficjalną rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Po przedstawieniu przez p. Elżbietę Krzyżak dyrektora przedszkola, biografii patronki, nastąpił najważniejszy moment  – odczytanie  przez przewodniczącego Rady Miejskiej Brzeska pana Krzysztofa Ojczyka Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Marii Kownackiej Publicznemu Przedszkolu nr 9 w Brzesku. Dokument przekazany został na ręce Dyrektora Przedszkola. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: p. Jolanta Hołubińska – Kalinowska st. wizytator KO w Krakowie, p. Józef Cierniak Naczelnik WEKiS, przedstawiciel Rady Rodziców p. Radosław Wojciechowski. Odsłonięcia portretu patronki dokonał  p. Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska.

W kolejnej części uroczystości miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości.

Otrzymaliśmy podziękowania, słowa uznania, listy gratulacyjne oraz prezenty. Burmistrz miasta Brzeska Grzegorz Wawryka życzył – cierpliwości oraz wytrwałości w budowaniu miejsca gdzie miarą sukcesu jest szczęście  i uśmiech dziecka. Poseł na Sejm RP Edward Czesak zaznaczył, że przedszkole jest miejscem w którym spotyka się odpowiedzialność za kształtowanie człowieka z otwartą i pełną ufności chęcią uczenia się nowego. Poseł na Sejm RP Jan Musiał gratulował wyboru patronki, która, wszystko co pisała, starała się trzymać w jasnych kolorach, tak, żeby na dziecięcej buzi wywołać uśmiech.

Następnie w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty – pana Artura Dzigańskiego głos zabrała pani Urszula Blicharz która odczytała list gratulacyjny i złożyła na ręce dyrektora  gratulacje z okazji nadania przedszkolu imienia oraz życzenia dla pracowników placówki: „ Dyrekcji i gronu życzę by postać Marii Kownackiej inspirowała ich do czynienia z dziecięcego świata krainy pełnej radości”. Potem głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Ojczyk życząc przy tym wielu sukcesów wszystkim pracownikom. Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku - pani Marii Marek, która życzyła aby wychowankowie kochali przyrodę i ziemię ojczystą – bo to w swojej twórczości chciała im przekazać Maria Kownacka.

 

Po przemówieniach nastąpił moment wręczenia nagród. Burmistrz Miasta Brzeska Pan Grzegorz Wawryka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Brzeska Pan Józef Cierniak wręczyli Nagrody Burmistrza Miasta Brzeska, które otrzymały: Elżbieta Krzyżak dyrektor Przedszkola i Anna Bodzenta - Gargól nauczyciel dyplomowany. Nagrody Dyrektora otrzymali wszyscy pracownicy placówki.

 

Po części oficjalnej uczniowie z  Katolickiego Gimnazjum i Liceum  w Brzesku przedstawili spektakl do utworów z literatury Marii Kownackiej pod kierunkiem p. Anny Węgrzyn.

 

 

Dzieci z przedszkola, zaprezentowały słowno - muzyczny program artystyczny, zatańczyły taniec Krakowiak. Występ wywołał uśmiech na twarzach zgromadzonej widowni oraz burzę oklasków.

Podczas uroczystości goście oglądali prezentację  pt. „ W drodze do nadania imienia” w opracowaniu doradcy metodycznego SCE w Tarnowie Grażyny Skrzekuckiej. Od czasu kiedy literatura Marii Kownackiej na stałe zagościła w codziennej zabawie i pracy,  przedszkole przeprowadziło wiele działań: wdrażanie innowacji, realizacje projektu „ Czytanie jako fascynująca przygoda edukacyjna”, „ Z wierszami Marii Kownackiej świat jest ciekawszy”, „ Jesienne wierszowanie” i  uczestnictwo w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Przedszkola podziękowała gościom za przybycie i zaprosił ich do wspólnej fotografii, zwiedzania przedszkola  oraz na okolicznościowe spotkanie.

Na korytarzach wyeksponowano galerię dziecięcych prac plastycznych związanych z twórczością Marii Kownackiej, kroniki odzwierciedlające cały dorobek istniejącego od przeszło pięćdziesięciu lat przedszkola. Zaproszeni goście dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.

Dzień ten dostarczył wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 im. Marii Kownackiej składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy wsparli projekt nadania imienia.

Grażyna Skrzekucka

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com