Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

5 kwietnia 2009 – 51. Konkurs Lipnickich Palm  (sp)  2009-04-03

Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Kościele Katolickim obchodzona jest Niedziela Palmowa, z którą wiąże się zwyczaj święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza. Częścią tej tradycji są uroczyste procesje palmowe. Jedną z najbardziej znanych jest procesja w małopolskiej Lipnicy Murowanej.

5 kwietnia na lipnickim rynku już po raz 51 odbędzie się Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Organizowany nieprzerwanie od 1958 roku konkurs służy podtrzymaniu dawnych tradycji związanych z obchodami Niedzieli Palmowej.

 

Z lokalnej imprezy konkurs przekształcił się w wydarzenie o randze ogólnopolskiej przyciągające turystów nie tylko z całego kraju, ale i z zagranicy.

Organizatorzy spodziewają się w tym dniu na lipnickim rynku ponad 15 000 turystów i pielgrzymów.

A będą oni mieli co podziwiać – na rynku, wokół figury św. Szymona a także przy drzewach rosnących w rynku mieszkańcy rozstawią swoje słynne na cała Polskę palmy. Inauguracja, czyli mierzenie i stawianie palm rozpocznie się już o godz. 8.00. Uroczyste otwarcie konkursu i poświęcenie palm odbędzie się o 10.00.

Poświęcenia palm na lipnickim rynku dokona ks. Prałat Adam Kokoszka, który będzie również przewodził uroczystej Mszy Św. w kościele Św. Andrzeja.

Smukłe i powabne, kunsztownie wykonane z wiklinowych pręci, ozdobione barwnymi kwiatami i wstążkami na stałe weszły już do lipnickiej tradycji, a dzięki swej wielkości znane są już prawie na całym świecie. W 2008 padł tutaj absolutny rekord wysokości palmy - 33.39 m. Twórcą tej palmy był Zbigniew Urbański – mieszkaniec Lipnicy Murowanej.

Konkursowi będzie towarzyszył bogaty program artystyczny prezentujący najważniejsze skarby ziemi lipnickiej.

Na scenie zaprezentują się m.in. szkolne chóry i zespoły artystyczne, orkiestry dęte z Lipnicy Dolnej oraz Rajbrotu, Zespół Pieśni „Raj” z Rajbrotu oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej.

Po mszy św. o godzinie 12.30 na scenie zostanie wykonana recytacja „Tryptyku Rzymskiego” w wykonaniu znanego aktora - Andrzeja Ferenca. Towarzyszył mu będzie Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses".

O godzinie 13.45 nastąpi rozstrzygnięcie 51 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Na uczestników konkursu czekają nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Po raz kolejny środki na nagrody przekazało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

To jednak nie wszystko co w międzyczasie będzie działo się w Lipnicy. Od wczesnych godzin porannych na lipnickim rynku będzie trwał kiermasz rękodzieła artystycznego, a na godz. 14.30 zaplanowano koncert na pozytywie szkatulnym, który odbędzie się w kościele Św. Leonarda wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W pobliżu tzw. Starej Plebanii (droga w kierunku na Muchówkę) będą odbywały się warsztaty ginących rzemiosł, gdzie zaprezentuje się m.in. kowal, garncarz, bednarz i wielu innych rzemieślników.

Dodatkowo w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej turyści będą mogli zobaczyć m.in. wystawę fotografii dokumentująca ponad pięćdziesięcioletnią historię Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, obejrzeć archiwalne materiały filmowe związane z Niedzielą Palmową w Lipnicy Murowanej – materiały Polskiej Kroniki Filmowej z 1958 roku oraz 1973 roku, materiały Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” z Nowego Sącza, materiałów filmowych w dyspozycji Urzędu Gminy, prezentacja filmu „Zakątki Europy”. W sali będzie można zobaczyć również wystawę pokonkursową „Szlak Architektury Drewnianej w fotografii” oraz obrazy Mirosława Polka – „Stara Lipnica” i prace Mirosława Krzyszkowskiego – „Lipnica Murowana”.

Turyści będą mogli zwiedzać zabytki lipnickie do późnych godzin popołudniowych.

Atrakcji w tym wyjątkowym dniu w Lipnicy Murowanej nie zabraknie – dlatego już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy.


Program 51. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego

5 kwietnia 2009 – Lipnica Murowana

Godz.8:00 - Inauguracja imprezy – rozpoczęcie mierzenia i  stawiania palm

Godz. 8.05 - Koncert Orkiestry Dętej z Rajbrotu

Godz. 8.30 - Występ Zespołu z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej

Godz. 9.00 - Występ Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu z kapelą Stanisława Repetowskiego

Godz.9.30 - Program artystyczny – Historia Konkursu Lipnickich Palm – w wykonaniu grupy artystycznej z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej

10.00-10.45 - Uroczyste otwarcie i przywitanie zaproszonych Gości

10.45-11.00 - Poświęcenie Palm na Lipnickim Rynku.

11.00-12.30 - Uroczysta Msza św. w Kościele Parafialnym św. Andrzeja - pod

przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Dr Tadeusza Pieronka.

12.30-13.30 – Recytacja „Tryptyku Rzymskiego” – wykonanie Andrzej Ferenc

Godz. 13.45 - Rozstrzygnięcie 51 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego

im. Józefa Piotrowskiego

Godz. 14.30 - Koncert Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej

Godz. 15.00-15.30 – Koncert chóru szkolnego z Rajbrotu

Godz. 15.30 – Zakończenie

 

Imprezy towarzyszące:

Godz. 9.00 - Warsztaty ginących rzemiosł i tradycji wielkanocnych - plac obok Starej Plebanii.

Godz. 9.00 – Wystawy lipnickich artystów, projekcje filmów związanych z Konkursem Lipnickich Palm – sala Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej

Godz. 14.30 – Koncert muzyki dawnej w kościele Św. Leonarda (unikatowy pozytyw szkatulny)

 Zwiedzanie zabytków w Lipnicy Murowanej w godzinach 9.00-17.00

Kościół św. Leonarda, Kościół św. Szymona, Kościół św. Andrzeja, Dwór Ledóchowskich.


Imprezy towarzyszące

51 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego

Imprezy towarzyszące

a) Promocja Konkursu w Krakowie – wspólnie z Hotelem Polskim – całodzienna akcja promocyjna z udziałem mediów w pobliżu Bramy Floriańskiej (29 marca), organizatorzy ZS w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie oraz GDK,

b) Promocja Konkursu w Krakowie – wspólnie z Biurem Podróży „Obieżyświat” – udział w targach turystycznych skierowanych do szkół krakowskich, 

Sala Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej (niedziela od godz. 9.00)

- wystawa fotografii dokumentująca 51 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego,

- prezentacja archiwalnych materiałów filmowych związanych z Niedzielą Palmową w Lipnicy Murowanej – materiały Polskiej Kroniki Filmowej z 1958 roku oraz 1973 roku, materiały Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” z Nowego Sącza, materiałów filmowych w dyspozycji Urzędu Gminy, prezentacja filmu „Zakątki Europy”,

- wystawa – Szlak Architektury Drewnianej – Małopolska Organizacja Turystyczna,

- wystawa obrazów Mirosława Polka – „Stara Lipnica”,

- wystawa prac Mirosława Krzyszkowskiego – „Lipnica Murowana”,

Zabytki ziemi lipnickiej

- zwiedzanie kościoła św. Leonarda, kościoła św. Szymona, kościoła św. Andrzeja, Dworu Ledóchowskich,

- wystawa w Dworze Ledóchowskich – Historia Rodu Ledóchowskich,

- wystawa w Klubie Św. Szymona – Prace malarskie osób niepełnosprawnych – Lipnica Murowana.

Atrakcje dodatkowe (niedziela od godz. 9.00)

Na placu obok tzw. Starej Plebani (100 metrów od Rynku w kierunku na Muchówkę) zlokalizowane zostanie m.in.:

- wioska rzemieślników – gdzie zostaną zorganizowane warsztaty interdyscyplinarne związane z rzemiosłem i tradycjami wielkanocnymi

- wesołe miasteczko

- obóz drużyny wojów z XI wieku

- przejażdżki konne

Na parkingu przy kościele parafialnym (50 metrów od Rynku) zlokalizowana zostanie drabina strażacka (PSP Bochnia), z której będzie można podziwiać panoramę rynku lipnickiego. 


"Piękny jest ten zwyczaj, skąd on się wywodzi?

To z trudu rolnika, z Lipnicy pochodzi!"

 

 

W 1958 roku lipnicki poeta Józef Piotrowski ogłosił I konkurs Palm na Niedzielę Palmową. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek by utrzymywali tradycję swoich przodków. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże wśród mieszkańców, czego dowodem była niezliczona ilość palm.

Józef Piotrowski – sylwetka inicjatora Konkursu Lipnickich Palm 

Z przeżytych przez Józefa Piotrowskiego 86 lat aż 63 wiąże się z bardzo aktywnym działaniem dla Lipnicy Murowanej. Z bogatej biografii pragnę przypomnieć kilka istotnych faktów.

Józef Piotrowski syn Tomasza i Anieli urodził się 4 lipca 1913 r. w Czarnym Dunajcu. We wczesnym dzieciństwie stracił obojga rodziców. Wychowaniem jego jak i rodzeństwa zajął się dziadek Szymon Piotrowski w Lipnicy Murowanej gdzie Józef ukończył szkołę powszechną, a w 1927 r. dziadek wysłał go na naukę zawodu do Lwowa. W latach 1934-36 odbywa służbę wojskową.

Po odbyciu służby wojskowej wraca do Lipnicy Murowanej. W roku 1940 zakłada rodzinę, zawierając małżeństwo z Michaliną Zagata. Rozpoczynając działalność kulturalną w 1936 r organizuje świetlicę gromadzką i bibliotekę gminną. Jako syn legionisty czuł się zobowiązany do obrony Ojczyzny. Gdy wybuchła wojna, walczy jako żołnierz 6 Dywizji Piechoty. Dostaje się do niewoli i przebywa w obozie jenieckim w Dębicy. W czasie transportu do Niemiec ucieka i ukrywa się u rodziny w Szczurowej. Po powrocie do Lipnicy od 1942 r. aż do wyzwolenia działa w Armii Krajowej, m.in. wykonując zdjęcia do podrabianych Kenkart, ratując innym w ten sposób życie.

Po wojnie podjął działalność społeczno- kulturalną. Był Sekretarzem Gromady, sołtysem, przez wiele kadencji Radnym Rady Gminy, Radnym Powiatu, prezesem OSP i innych. Jego wielkim osiągnięciem było zorganizowanie Mineralnej Spółdzielni Pracy „Macierz”, która ożywiła gospodarczo gminę. Obok prezesowania w tej spółdzielni nadal działał społecznie. Wybudował trzy remizy, pierwsza została przeznaczona na Dom Kultury, druga przekazana na zorganizowanie zakładu pracy dla niepełnosprawnych, w latach osiemdziesiątych wraz z Urzędem Gminy rozpoczął budowę kolejnego obiektu wielofunkcyjnego, w którym obecnie mają siedziby: remiza OSP, poczta, centrala telefoniczna, biblioteka, i inne.

Józef Piotrowski zorganizował i spopularyzował jedną z największych imprez regionalnych - Lipnicki Konkurs Palm, który odbywa się nieprzerwanie od 1958 r. Jego dużą pasją były zabytki, o które się troszczył wkładając wiele sera, pięknie opowiadał o swojej ”ukochanej Lipnicy” jak zwykł mówić. Pełnił funkcję społecznego opiekuna zabytków aż do śmierci. Kolejną a zarazem ostatnią inicjatywą w jego życiu było wybudowanie pomnika założyciela miasta Lipnicy Murowanej, króla Władysława Łokietka w 1998 r. jako dar mieszkańców za lokację miasta. Prócz tych wszystkich działań, których nie sposób wymienić, od wielu lat pisał wiersze, w których opiewał Lipnicę Murowaną, jak i ważniejsze wydarzenia z nią związane. W 1997 r. ukazuje się tomik jego wierszy, będący podsumowaniem jego dorobku literackiego oraz miłości do Lipnicy Murowanej i własnej rodziny.

Józef Piotrowski potrafił połączyć własne zadania rodzinne (gdyż wychowywał wraz z żoną 9-cioro dzieci) z działalnością na rzecz środowiska, w którym żył. Za całokształt swej pracy społecznej Józef Piotrowski otrzymał wielorakie odznaczenia i wyróżnienia na czele z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej. Dwukrotnie odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki za wkład w rozwój Kultury. Niewątpliwie był wielką indywidualnością kroczył drogą przez siebie obraną, aby jak najwięcej zdziałać dla „ukochanej Lipnicy” i rozsławić ją jak tylko można. Był człowiekiem pełnym uroku osobistego, skromności, poczucia humoru oraz dobroci.

Zmarł 16 grudnia 1999 r.

Aniela Gromala - córka


Lipnica Murowana – Łokietkowy Gród

historia miejscowości i jej zabytki 

Gmina Lipnica Murowana to mała, bardzo urokliwa gmina w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim.

Lipnica Murowana, niegdyś miasto otoczone murami obronnymi, leży w sercu Pogórza Wiśnickiego w dolinie rzeki Uszwicy na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, co potwierdza wybitne walory regionu z pięknymi widokami, urokliwymi zakątkami oraz interesującymi obiektami przyrody, zwłaszcza nieożywionej.

Miejscowość słynie w całej Polsce z organizowanych od 50 lat konkursów lipnickich palm. Zwana jest często przez turystów i gości „Miasteczkiem świętych, zabytków i palm”.

Przez gminę przebiegają liczne szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i trakty historyczne. Znajduje się ona także na szlaku architektury drewnianej. Łagodne ukształtowanie terenu, obfitość zabytków i coraz bogatsza oferta wypoczynkowa sprawiają, że na terenie gminy każda forma turystyki i aktywnego wypoczynku przyciąga przybyszów zainteresowanych ciszą, leśnym powietrzem i historią.

Pięć kościołów, troje świętych i błogosławionych, wiele kapliczek przydrożnych, polnych i leśnych to obfite wsparcie dla strapionej duszy w jednej gminie z dwiema parafiami.

Najcenniejszym zabytkiem Lipnicy Murowanej jest XV-wieczny gotycki kościół św. Leonarda zachowany od czasu budowy w niezmienionym kształcie. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Z kościoła zachowały się niezwykle cenne trzy gotyckie tryptyki stanowiące ołtarz główny i ołtarze boczne. Ściany, stropy i inne elementy wyposażenia drewnianego kościoła pokrywają polichromie z różnych epok. Najstarsze są gotyckie polichromie stropu. Cennym zabytkiem są także organy z XVII wieku.

W Lipnicy znajdują się również dwa inne cenne kościoły murowane: gotycki św. Andrzeja i barokowy św. Szymona z Lipnicy. Warto także zobaczyć klasycystyczny dwór, w którym mieszkała rodzina Ledóchowskich, z której pochodzą błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska i kanonizowana w 2003 roku św. Urszula Ledóchowska. W 2007 roku do grona lipnickich świętych dołączył św. Szymon – XV wieczny zakonnik i kaznodzieja.

Lipnica Murowana pokazując swe uroki tysiącom gości oglądających palmy, tworzące gęsty i wysoki las wokół figury Świętego Szymona z Lipnicy, oferując piękno przyrody stanowi nie lada gratką i alternatywą dla szarego, codziennego pośpiechu.

Szczegółowe informacje na temat Lipnicy Murowanej można znaleźć w jej oficjalnym serwisie internetowym: www.lipnicamurowana.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com