Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Budowa wodociągu trwa - woda z sieci w Borzęcinie Dolnym   (gall)  2009-03-31

Mieszkańcy Borzęcina Dolnego korzystają już z wody z wybudowanej w tej miejscowości sieci wodociągowej. Do końca roku 2008 wykonano przyłącza do mieszkańców, którzy dokonali pełnej wpłaty i na ich terenie przebiega sieć rozdzielcza - w sumie 75 sztuk. Przeprowadzono badanie wody z rurociągu w tej miejscowości. Woda we wskaźnikach fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych odpowiada wszelkim normom i wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. W dniu 26 stycznia br. eksploatację tej części wodociągu powierzono Zakładowi Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, który dostarcza wodę i obsługuje użyczoną przez gminę sieć. W dniach 17 - 19 marca podpisano umowy na dostawę wody pomiędzy mieszkańcami a wspomnianym Zakładem Usług Wodnych. Obecnie kontynuowane są roboty przy budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz realizuje się przyłącza w Borzęcinie Górnym.  

     Przypomnijmy, że inwestycja pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Borzęcin – budowa sieci wodociągowej oraz pompowni wraz z ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny i Waryś wraz z przyłączami”, realizowana przez firmę TAD - BUD sp. z o.o. ze Zbylitowskiej Góry jest największą realizowaną do tej pory inwestycją w historii miejscowego samorządu. Jej koszt zamyka się kwotą ponad 8 milionów złotych. W ramach zadania wykonuje się blisko 81 kilometrów sieci z rur PE o różnych przekrojach wraz z przyłączami. Ponadto w celu zapewnienia właściwego ciśnienia w sieci budowane są 3 pompownie sieciowe. W sierpniu 2008 roku rozpoczęto realizację przyłączy wodociągowych dla miejscowości Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny i Waryś, w sumie 736 sztuk.  

     W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy nie uczestniczyli dotychczas w projekcie wodociągowania i prośbą o ujęcie ich w projekcie (Borzęcin Górny – 37 osób, Borzęcin Dolny – 19 osób, Waryś 8 osób) oraz ze względu na konieczność korekty przebiegu trasy wodociągu - brak zgody właścicieli na przejście wodociągiem - przystąpiono do opracowania projektu zamiennego i uzupełniającego.
 

[gall]

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com