Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

II tom Kronik Powiatu Brzeskiego już w sprzedaży.  (bap)  2009-04-02

Dzięki przychylności właściciela praw autorskich – Urzędu Miejskiego w Brzesku, oraz zaangażowania finansowego grona instytucji i przedsiębiorstw związanych z Brzeskiem i Ziemią Brzeską, firma ZETO SA z Tarnowa przygotowała dla miłośników tej ziemi II tom (z sześciu) "Kronik powiatu brzeskiego" Jana Burlikowskiego. Wydany w twardej oprawie srebrzystego koloru, w formacie i na papierze jak przy Kronikach miasta Brzeska Jana Burlikowskiego wydanych kilka lat temu.
 

Kolejne tomy "Kronik powiatu" ukazywać się będą w odstępach kwartalnych. Należy wspomnieć, że to duże przedsięwzięcie wydawnicze nie miało by szans, bez zapowiedzianego wsparcia finansowego wydania kolejnych tomów ze strony Starostwa Powiatowego w Brzesku, Urzędów Miejskich w Brzesku, Czchowie i Wojniczu, Urzędu Gminy w Borzęcinie, firm posiadających swoje zakłady w Brzesku – CAN PACK SA z Krakowa (wyłączny sponsor I tomu Kronik), CARLSBERG POLSKA SA z Warszawy czy ZETO SA z Tarnowa, brzeskich firm - Brzeskiej Oficyny Wydawniczej, MPEC Sp. z o.o., GRANIT Sp. z o.o., Firma JAWOR, ZASADA-TRANSPEDITION Sp. z o.o.

 

 "II tom Kronik powiatu brzeskiego"  kupić już można w Księgarni AKRYBII w Brzesku przy ul. Głowackiego 16, Brzeskiej Oficynie Wydawniczej w Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej 2 oraz ZETO SA w Brzesku przy ul. Solskiego 9. Cena każdego z tomów 39 PLN.

 

Jak powstały "Kroniki powiatu brzeskiego"? Prawie 45 lat temu, z okazji XX lecia PRL, popierając inicjatywę szeregu Prezydiów Rad Narodowych, Szef Urzędu Rady Ministrów 10 kwietnia 1964 r. zalecił Prezydiom Rad Narodowych prowadzenie kronik osiągnięć i wydarzeń terenowych. Zapisy ważniejszych wydarzeń z życia i działalności rad narodowych w kronikach stanowić miały w przyszłości cenny materiał w prowadzonych przez historyków pracach naukowo – badawczych. Dzięki kronikom, młode pokolenie będzie mogło lepiej poznać historię swojego środowiska, dzień wczorajszy i dzisiejszy swojego terenu, plany rozwoju na przyszłość. Taki - według zalecenia Szefa Urzędu Rady Ministrów - miał być cel kronik.

 

Czy podejmując się napisania KRONIKI POWIATU BRZESKIEGO autor Jan Burlikowski sprostał temu zadaniu? Odpowiedzi na to pytanie udzieli przyszły jej Czytelnik, którego Autor w przedmowie do II tomu prosi o pewną wyrozumiałość. Kronikę zaczął pisać bowiem po amatorsku, nie mając do tego żadnego teoretycznego przygotowania. Podjął się jednak napisania jej dlatego, że jako pełniący w tym czasie szereg funkcji zawodowych i społecznych, posiadał w swoich rękach wiele aktualnych materiałów, które jego zdaniem powinny znaleźć się w kronice. Jako Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium PRN miał dostęp do materiałów przygotowywanych na sesje Powiatowej Rady Narodowej i posiedzenia Prezydium, jako sekretarz Komitetu Redakcyjnego Radiowęzła Powiatowego opracowywał regularnie od wielu lat audycje o najważniejszych wydarzeniach w powiecie, jako sekretarz Powiatowego Komitetu FJN w latach 1956 do 1966 brał udział w opracowaniu i przeprowadzeniu programu obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Rozporządzając tymi materiałami, przyjął propozycję napisania kroniki, przy czym postanowił opracować oddzielnie lata 1960 - 1966, lata obchodów Tysiąclecia i zawrzeć je w jednym tomie jako odrębną całość. Wydarzenia od roku 1964 spisywał na bieżąco. Zamierzał, gdy czas, okoliczności i zdrowie pozwolą mu na to, opracować kronikę z lat poprzednich.

 

Na stronie tytułowej Wydawcy kronik napisali: Spodziewamy się, że zawarty w „Kronikach” materiał służyć będzie studentom i ludziom z obowiązku zajmującym się historią Ziemi Brzeskiej, ale przede wszystkim mieszkańcom Powiatu Brzeskiego, którym droga jest historia ich rodzinnych stron.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com