Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

IV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Zespołów Teatrzykowych  (M.B.)  2009-04-21

Publiczne Przedszkole w Szczepanowie  

 

oraz

 

Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzesku

 

serdecznie zapraszają do udziału w

 

IV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Zespołów Teatrzykowych

 

„ W krainie legend”

 

 

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,

  2. Kształcenie tożsamości narodowej, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

  3. Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli,

  4. Popularyzacja form teatralnych stosowanych w przedszkolach oraz integrowanie najmłodszego pokolenia poprzez sztukę.

 

 REGULAMIN

 

1.  W przeglądzie mogą brać udział debiutujące na scenie dziecięce grupy teatralne z przedszkoli gminy i powiatu  

     Brzesko.

2.  Wiek uczestników 4-6 lat.

3.  Przegląd odbywa się w cyklu dwudniowym.

4.  Każde przedszkole może zgłosić do 2 zespołów teatralnych.

5.  Dobór repertuaru zgodny z tematyką, dostosowany do możliwości dzieci przedszkolnych.

6.  Przedstawienie teatralne z przygotowaniem scenografii nie powinno przekraczać 20 min.

7.  Przegląd odbędzie się w BOSiR w Brzesku w dniach 25.05.09-26.05.09r. O dokładnym dniu udziału zostaną

     Państwo poinformowani telefonicznie.

8.  Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

9.  Kryteria oceny:

  • scenariusz legendy

  • scenografia i estetyka kostiumów

  • choreografia i dobór muzyki

  • ogólny wyraz artystyczny/ ruch, gest, kultura słowa/

  • wartości patriotyczne

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody oraz dyplomy.

11.  Placówki, których zespoły biorą udział w Przeglądzie zapewniają dzieciom pełną opiekę na czas podróży i

      trwania imprezy.

12.  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

13.  Organizatorzy zapewniają magnetofon, odtwarzacz CD, nagłośnienie.   

14.  Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do 29.04.2009r.

 

Zgłoszenie udziału w Przeglądzie prosimy nadsyłać na adres:

 

Publiczne Przedszkole w Szczepanowie 

ul. Rynek Szczepanowski 1

32-823 Szczepanów

tel. 014 68 64 230

 

          lub

 

Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzesku

ul. Armii Ludowej 8

32-800 Brzesko

tel. 014 68 49 443

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com