Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Przedstawiciel regionu Tarnowskiego w Małopolskiej Radzie pożytku Publicznego II kadencji.  (bap)  2009-07-02

W dniu 25 czerwca Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda powołał Małopolską Radę Pożytku Publicznego II kadencji.

 

Uroczyste wręczenie aktów powołania na członków nastąpiło w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, w składzie rady znalazł się również przedstawiciel subregionu tarnowskiego (obejmującego powiaty Bocheński, Brzeski, Dąbrowski Tarnowski), Grzegorz Przybyło związany ze stowarzyszeniem „Porozumienie”.
 

Małopolska Rada Pożytku Publicznego, jest zespołem opiniodawczo – doradczym oraz pomocniczym samorządu województwa w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Spotkanie wyborcze kandydatów na członków MRPP miało miejsce 1 czerwca, w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Tarnowie, działającym przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, który stanowi merytoryczne zaplecze dla członka rady.


Grzegorz Przybyło z III sektorem związany jest od czterech lat, z wykształcenia jest politologiem, zawodowo związany z jednym z ogólnopolskich towarzystw finansowych. Jak sam mówi „będąc członkiem jednej z największych organizacji w Polsce – „Studenckie Forum Business Centre Club”, oraz takiej bardzo małej o zasięgu lokalnym jakim jest „Porozumienie” posiadam pewien obraz rzeczywistych wyzwań przed jakimi muszą stawać podmioty związane z III sektorem. Uzupełnienie tej wiedzy jest również współpraca i kontakt z innymi stowarzyszeniami z naszego regionu od których otrzymał rekomendacje do pracy w radzie, a z którymi współpracuje od pewnego czasu, chciałbym tu wymienić min. Stowarzyszenie Kuźnica o. Tarnów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Wspólnot Lokalnych "Meritum", Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu "GRYF", Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "OSTOJA", Stowarzyszenie "Medycyna Polska".


W najbliższym czasie jak tylko to będzie możliwe będziemy chcieli wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Wsparcia Organizacji Pozarządowych, przeprowadzić spotkania robocze z organizacjami pozarządowymi z naszego subregionu, w celu zapoznania się ze specyfikacją problemów z którymi mają najczęściej do czynienia, bądź też przekazania uwag, informacji, wniosków dla osób reprezentujących stronę samorządową.


Wstępne założone tematy na najbliższy okres pracy w radzie to przede wszystkim debata nad zwiększeniem liczby zadań które będą powierzane organizacjom pozarządowym, stworzenie systemów grantowych odpowiadających potrzebom społecznym w danym regionie, oraz prostszego systemu ich pozyskiwania i rozliczania.
Natomiast najbliższe posiedzenie MRPP poświęcone będzie tematom współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi oraz budżetowi jakie województwo przeznaczy w 2010r. na realizacje działań związanych z działalnością prowadzoną przez organizacje pozarządowe.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych swoje uwagi oraz opinie mogą bezpośrednio kierować do członka rady za pośrednictwem poczty elektronicznej: grzegorzpp@interia.eu. Bądź do Małopolskiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (MOWOP) w Tarnowie mieszczącego się na ul. Wałowej 2.

 

Przedstawicielem strony samorządowej w radzie z naszego regionu jest starosta Bocheński Jacek Pająk.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com