Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Parasol ochronny nad wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Brzesko?  (Zbigniew Stós)  2009-07-20

Uważni czytelnicy protokołów Rady Miejskiej w Brzesku mogli dowiedzieć się, że na sesji w dniu 30 kwietnia br. odbyło się głosowanie radnych, nad uchwałą przedstawioną pod koniec sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka. Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody radnych na rozwiązanie stosunku pracy przez Starostę Ryszarda Ożóga z Józefem Chruścielem - Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Brzesku, a także radnym miejskim i wiceprzewodniczącego Rady z list PO.

Ponieważ od tego czasu minęło ponad dwa miesiące a media lokalne, w tym samorządowy BIM, "uznały", że nie warto zajmować się tym tematem, postanowiłem zapoznać się bliżej z okolicznościami tego wydarzenia.

W trakcie zbierania materiału zostałem zapytany przez jedną ze stron, czy zamieszczanie informacji o tej sprawie, po dwóch miesiącach ma jeszcze jakieś znaczenie, a jeśli tak - to dla kogo? Odpowiadam: Są sprawy, których zamiatać pod dywan nie można i należy o nich informować wyborców.

A oto jak wyglądała chronologia wydarzeń, jaką udało mi się ustalić:

- podczas kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie okazało się, że pan Józef Chruściel realizuje niedozwoloną działalność gospodarczą (projekty budowlane), które po wybudowaniu jako powiatowy inspektor odbiera. On sam na kwietniowej Sesji mówił o jednym takim przypadku, tłumacząc się nieznajomością przepisów;

-  wyprzedzając decyzje przełożonych, zainteresowany zwrócił się w dniu 26 lutego do Starosty i do Inspektora Wojewódzkiego z prośbą o odwołanie go z funkcji Powiatowego Inspektora Nadzoru w Brzesku;

- Wojewódzki Inspektor w swoim piśmie do Starosty wniósł o rozważenie dyscyplinarnego zwolnienia. Ostateczna decyzja zgodnie z obowiązującymi przepisami należała do Starosty, który w dniu 11 marca odwołał go z funkcji Powiatowego Inspektora. W tym samym dniu Józef Chruściel wyraził chęć odejścia z pracy za porozumieniem stron na co Starosta nie zgodził się i poinformował zainteresowanego, że zastosuje art. 52, czyli dyscyplinarne zwolnienie;

- dyscyplinarne zwolnienie, z uwagi na swoisty immunitet radnego miejskiego, którym jest Józef Chruściel powinno być poprzedzone stosowną opinią Rady Miejskiej. Odpowiednie pismo wraz z pismem Inspektora Wojewódzkiego zostało wysłane 11 marca do Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka. Ten ostatni twierdzi, że pismo dostał 17 marca;

- nie doczekawszy się opinii (w międzyczasie odbyły sie dwie sesje: 25 marca i 6 kwietnia), Starosta po upływie 6 tygodni przyjął, że jest przyzwolenie radnych miejskich i wręczył zainteresowanemu w dniu 26 kwietnia zwolnienie dyscyplinarne;

- 30 kwietnia odbyła się kolejna sesja, na której "post factum" 18 radnych miejskich nie wyraziło zgody na zwolnienie dyscyplinarne kolegi (2 wstrzymało się od głosu). Z protokołu a także z późniejszych wypowiedzi części radnych wynika, że byli całą sytuacją zaskoczeni i niedoinformowani.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nie widzi nic złego w tym, że zajął się tematem dopiero po 8 tygodniach. Twierdzi, że "W przeszłości podobne wnioski rozpatrywane były w ciągu 3 miesięcy, a ten wniosek został poddany pod głosowanie po upływie 1 miesiąca. Na sesji, wniosek Pana Starosty miał zostać przedstawiony w pkt.17 porządku obrad i miał być postawiony wniosek o powołanie Komisji, na której strony mogłyby się wypowiedzieć. Po uzyskaniu informacji o rozwiązaniu umowy o pracę z radnym uznałem, że powołanie komisji nie będzie konieczne i dlatego zaproponowałem przegłosowanie wniosku jeszcze na tej sesji, na co Rada wyraziła zgodę."

Józef Chruściel nie odwołał się od decyzji Starosty. Dalej też pełni funkcję radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Pełniącym obowiązki Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego jest architekt z Krakowa Pan Andrzej Weber.

Od 1 sierpnia funkcję tą będzie pełnił wybrany przez Starostę ktoś z grona pięciu kandydatów przedstawionych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zbigniew Stós

P.S.

W trakcie ostatecznej redakcji materiału poinformowano mnie, że temat był opisany w majowym numerze magazynu "Temi" przez redaktorów - Marka Latasiewicza i Iwonę Dojkę

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com