Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Przebudują drogę wojewódzką Koszyce-Brzesko i sfinansują zjazd w Brzesku   (www.malopolskie.pl)  2009-08-25

Samorząd Województwa przebuduje drogę wojewódzką Koszyce-Brzesko. Powstanie nowy odcinek trasy od węzła Brzesko do skrzyżowania z drogą gminną w Mokrzyskach, który pozwoli na zjazd z planowanej autostrady A4 Kraków-Tarnów - taką decyzję podjął w ostatnim czasie Zarząd Województwa Małopolskiego. Dzisiaj władze Województwa Małopolskiego podpisały porozumienie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu, realizacji i finansowaniu tej inwestycji.

Podpisy pod dokumentem złożyli: Wicemarszałek Roman Ciepiela, Członek Zarządu Marek Sowa, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Jacek Gryga oraz Z-ca Oddziału GDDKiA w Krakowie Andrzej Kollbek.

Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Koszyce-Brzesko to jedna z większych inwestycji drogowych Województwa Małopolskiego. W konsekwencji powstanie droga o wysokich parametrach technicznych, która połączy północne obszary województwa z przejściami granicznymi zlokalizowanym na południu. Będzie także możliwość wjazdu i zjazdu na planowaną autostradę A-4 Kraków-Tarnów. Inwestycję rozpoczęto od budowy mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Górka. Kolejnym etapem będzie przebudowa drogi 768 na odcinku od granicy województwa do węzła autostradowego Brzesko. Droga Koszyce-Brzesko razem z drogą wojewódzką nr 977 oraz autostradą A-4 stanowić będzie ciąg komunikacyjny umożliwiający przejazd od przejścia granicznego w Koniecznej, w kierunku północnym w stronę Warszawy.

Na mocy podpisanego dzisiaj porozumienia Województwo zobowiązało się do sfinansowania 100% kosztów przygotowania inwestycji (chodzi m.in. o koszty opracowania koncepcji programowej, projektów budowlanych oraz koszty pozyskania gruntów pod inwestycję) oraz 25% kosztów realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokryje, z kolei, 75% kosztów realizacji inwestycji. Na wyłonienie wykonawcy oraz wykonanie robót budowlano-montażowych władze Małopolski przeznaczą ponad 16 mln  750 tys. zł , z czego 15% środków pochodzić będzie z budżetu województwa, a 85% kosztów pokryje Unia Europejska.

Podpisując porozumienie Wicemarszałek Ciepiela podkreślił znaczenie tej inwestycji, która w przyszłości ma przełożyć się na lepsze skomunikowanie regionu z południem Polski. Dzięki realizacji tej inwestycji jest szansa na kreowanie nowych połączeń, otwarcie szlaku komunikacyjnego na południe kraju. To również możliwość lepszego rozwój rejonu brzeskiego, bocheńskiego oraz tarnowskiego – podkreślił Roman Ciepiela.

Źródło: http://www.malopolskie.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com