Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"Czy im także posadzą drzewka"  (kontynuacja)  2009-10-15

„Katyń… ocalić od zapomnienia” to ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego mająca na celu zachować pamięć: - o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójco zamordowane strzałem w tył głowy; - o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów. Akcja polega na posadzeniu  w parkach, na skwerach itp. 21473 tysięcy DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010.  Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

Do akcji tej przystąpiła Gmina Borzęcin i Gmina Dębno, w których posadzono już po 2 drzewka.

Co z pozostałymi Gminami? Czy zamierzają przyłączyć się do akcji? Z tym pytaniem zwróciłem się do władz gminnych Brzeska, Iwkowej, Czchowa i Szczurowej. Poprosiłem także wójtów Dębna i Borzęcina o odpowiedź na pytanie czy zamierzają posadzić więcej drzewek upamiętniających pozostałych obywateli gminy, znajdujących się na liście Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. zobacz -->>

Od tego czasu mineło już trzy tygodnie. A oto co udało mi się do tej pory dowiedzieć.

Gmina Borzęcin: Wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak, poinformował nas, że akcja rozpoczęta w tym roku będzie kontynuowana w latach następnych. Sprawozdanie w tegorocznych uroczystości przeczytać można na stronie Gminy Borzęcin -->>

Gmina Brzesko: Brak odpowiedzi, zarówno z Urzędu Gminy jak i z MOK-u.

Gmina Czchów: Tematem zainteresowała sie redakcja Czasu Czchowa. Czekamy na dalsze informacje.

Gmina Szczurowa: Zarówno dział promocji Gminy jak i GOK w Szczurowej okazały zainteresowanie tematem. Czekamy na dalsze informacje..

Gmina Iwkowa: Pani Magorzata Szot przesłała krótką biografię i skany dokumentów, którymi dysponuje 
GOK w Iwkowej. Kopie dokumentów sporządzono z oryginałów przechowywanych w IPN w Krakowie. Nie wiadomo czy Gmina zamierza posadzić drzewko pamięci upamiętniające zamordowanie przez rosjan Józefa Kuklewicza.

Józef Kuklewicz urodził się w Iwkowej w roku 1912 jako syn Andrzeja i Karoliny Kuklewicz z domu Grzymek. Szkołę podstawową skończył w Iwkowej, do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie. Po maturze studiował na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie na wydziale prawa. W czasie studiów jako oficer w randze podporucznika został powołany do wojska i brał udział w interwencji na Zaolziu. Następnie ok. 20 stycznia 1939 roku został powołany na ćwiczenia do macierzystej jednostki wojskowej w Przemyślu. W czasie Kampanii Wrześniowej dostał się do niewoli rosyjskiej i został umieszczony w obozie w Starobielsku, skąd rodzina otrzymała kartkę. Został rozstrzelany pod Charkowem, gdzie przeprowadzano egzekucję jeńców ze Starobielska. (Nota biograficzna spisana przez siostrę Zofię Świder z domu Kuklewicz, Kielce 2005 r.)

Po zamordowanym pozostało niewiele pamiątek, trochę korespondencji i pism (głównie z IPN-u)

Zdjęcie z lat szkolnych Patent oficerski Formularz korespondencyjny genewski od J. Kuklewicza Wiadomość od J. Kuklewicza z obozu (13.9.1942) Informacja od Polskiego Czerwonego Krzyża (1960 r.)


Gmina Dębno: Pani Małgorzata Wiśniowska – Robak, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza, przysłała informację o uroczystości która odbyła się w Sufczynie w kwietniu b.r , upamiętniającą 69 rocznicę mordu Katyńskiego.

„Pamięci nie można rozstrzelać”

W dniu 26 kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza „MEMORIA et BONUM”, Wójt Gminy Dębno, Zespół Szkół Im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza w Sufczynie oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi zaprasza do Sufczyna na uroczystość poświęconą ofiarom Katynia organizowaną w ramach akcji sadzenia 21. 473 dębów na 70 – lecie Zbrodni Katyńskiej.

- Pragniemy, aby ten dzień był prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu dla dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Chcemy bowiem z jak największym szacunkiem i godnością uhonorować pamięć dwóch rodaków z Sufczyna zamordowanych na Wschodzie.

To przedsięwzięcie będzie miało wymiar nie tylko patriotyczny ale i historyczny. Chcemy zachować w pamięci bohaterów służb mundurowych skrytobójczo mordowanych strzałem w tył głowy, mord dokonany na polskiej inteligencji. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. w kościele p.w. Ducha Św. w Sufczynie. Potem młodzież zaprezentuje montaż słowno – muzyczny pt. „Pamięci nie można rozstrzelać”. Przy szkole zostanie odsłonięty i poświęcony obelisk oraz posadzony „Dąb pamięci” dla uhonorowania pamięci Aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina, jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Twerze w roku 1940 przez NKWD  oraz „Dąb pamięci” dla uhonorowania pamięci Porucznika Alojzego Antoniego Rusina zamordowanego na Wschodzie w 1940 roku /ten dąb został nadany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza „MEMORIA et BONUM”/ .

Posadzenia dębów dokonają najbliżsi pomordowanych, przedstawiciele powiatu, gminy, rodziny ks. T. Dłubacza oraz społeczności szkolnej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Godz. 11 : 00 – Msza św. w Kościele Parafialnym p. w. Ducha Św. w Sufczynie                      
Godz. 12 : 10 – Powitanie gości
Godz. 12 : 15  - Program artystyczny „Prawdy nie można rozstrzelać"                                  
                         / po Mszy św. w kościele/    
Godz. 12 : 40 – Przejście do szkoły
Godz. 13 : 10 – Odsłonięcie, poświęcenie obelisku i „Dębów Pamięci”
Godz. 13 : 20 – Posadzenie „Dębów Pamięci”
Godz. 13 : 50 – Przemówienia gości
Godz. 14 : 30  - Zapalenie zniczy, złożenie kwiatów
Godz. 14 : 45 – Spotkanie okolicznościowe

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa katyńska złożona z 20 tablic przedstawiających historię żołnierzy zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

W DNIU 27 KWIETNIA 2009 R. W ZESPOLE SZKÓŁ W SUFCZYNIE O GODZ. 11 : 00 ZOSTANIE ZAPREZENTOWANY dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców Sufczyna KONCERT O KATYNIU – W WYKONANIU CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ „HORYZONTY” .
Organizatorem uroczystości są: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza „MEMORIA et BONUM”, Wójt Gminy Dębno, Zespół Szkół Im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza w Sufczynie oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi.
Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Małgorzata Wiśniowska – Robak
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza „MEMORIA et BONUM”


Z okazji 69 rocznicy mordu katyńskiego odbyły się uroczystości w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza w Sufczynie upamiętniające to jakże tragiczne wydarzenie w kartach naszej historii. Uroczystości odbyły się 26 kwietnia i 27 kwietnia 2009 r.

 
Uroczysta Msza Święta rozpoczęła w parafialnym kościele p.w. Ducha Św. w Sufczynie dwudniowe uroczystości poświęcone pomordowanym rodakom z Sufczyna. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz powiatu, gminy, kuratorium, wojska, policji, straży pożarnej, poczty sztandarowe, rodziny pomordowanych, rodzina patrona szkoły, dzieci, młodzież, mieszkańcy Sufczyna. Uroczystość uświetnił chór parafialny, który pod kierunkiem p. Roberta Sowy zaśpiewał pieśni o wymowie religijnej i patriotycznej.

Po Mszy św. w kościele odbył się montaż słowno – muzyczny pt. „Pamięci nie można rozstrzelać” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Sufczynie pod kierunkiem mgr Lucyny Potępy. Oprawę muzyczną przygotowali Mateusz, Mariusz Potępa i Marcin Ciurej. Uczestnicy obchodów udali się przed budynek Zespołu Szkół w Sufczynie, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.Po odśpiewaniu hymnu państwowego został poświęcony obelisk i pobłogosławione „Dęby pamięci” przez ks. proboszcza A. Bajorka, następnie rodziny pomordowanych  aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina i porucznika Alojzego Antoniego Rusina, przedstawiciele władz gminy, kuratorium, stowarzyszenia i społeczności szkolnej dokonały odsłonięcia obelisku oraz posadzenia „Dębów pamięci”.

Następnie w hołdzie pomordowanym zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Do uczestników uroczystości list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński- który objął honorowym patronatem ogólnopolski program „Katyń…ocalić od zapomnienia”, list skierował także Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski, Wicemarszałek Woj. Małopolskiego Roman Ciepiela, Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg.


Z przemówieniem wystąpił Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach, Dyrektor Delegatury w Tarnowie Urszula Blicharz, Mjr 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, delegat Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie i Powiatowej Policji w Brzesku, Rodzina patrona szkoły, wicedyrektor I LO w Tarnowie. Głos zabrała również rodzina pomordowanych.

W drugim dniu 27. 04. 2009 r. o godz. 11 : 00 dla całej społeczności szkolnej oraz mieszkańców Sufczyna w Zespole Szkół wystąpił przedstawiciel IPN oddziału Krakowskiego P. D. Gorajczyk z prelekcją o Katyniu wzbogaconą pokazem multimedialnym i krótkim filmem. W dalszej części zaprezentował się zespół młodych ludzi Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” z programem patriotyczno –edukacyjnym. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa 20 tablic opowiadających o ofiarach zbrodni katyńskiej, sztandary katyńskie oraz wystawa poświęcona dwóm rodakom z Sufczyna zamordowanym na Wschodzie w 1940 r. Aspirantowi Policji Państwowej Antoniemu Rusinowi i Porucznikowi Alojzemu Antoniemu Rusinowi.

Przygotowując uroczystość poświęconą pomordowanym rodakom chcieliśmy, aby ten dzień był prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu dla dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej oraz z jak największym szacunkiem i godnością uhonorować pamięć Antoniego i  Alojzego Rusinów zamordowanych na Wschodzie.

Małgorzata Wiśniowska – Robak

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza „MEMORIA et BONUM”

kwiecień 2009 r.comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com