Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin"  (rb)  2009-10-22

W dniu 15 października 2009 roku został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji pn. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BORZĘCIN" w ramach ósmej osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Gmina zamierza pozyskać kwotę 2 milionów 570 tysięcy złotych z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 85 % kwoty czyli 2 miliony 179 tysięcy złotych, natomiast wkład własny gminy stanowi 15 % czyli 385 tysiący złotych i został rozłożony na 5 lat. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2010 - 2013. Według harmonogramu działania w przypadku akceptacji wniosku budowa instalacji rozpocznie się w II kwartale 2010 roku i potrwa najdalej do końca roku.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Borzęcin, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ze względu na rozmieszczenie siedlisk mieszkańców, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako najbardziej efektywną (sieć punktów dostępowych działająca w oparciu o 11 stacji bazowych - masztów). Projektowana sieć zakłada doprowadzenie sygnału Internetowego do siedziby Urzędu Gminy. Z Urzędu sygnał Internetowy przesyłany będzie dalej.

Centrum Zarządzania Siecią będzie znajdować się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie. Rozwiązanie, które proponujemy, oparte jest na technologii 802.11 b/g i działa na częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5.4 GHz Sygnał ze Stacji Bazowych będzie odbierany w terminalach klienckich. Z terminala klienckiego sygnał transmitowany będzie do Punktów Dostępowych. Z punktów dostępowych sygnał będzie transmitowany do użytkowników końcowych. Planowana przepustowość łączy kształtuje się w granicach od 10 - 20 Mbit/s i będzie uzależniona od możliwości technicznych operatora oraz użytkowników końcowych.

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej.

Rafał Bakalarz


Od administratora:

 

Gdyby ktoś miał trudność, tak jak ja, zrozumieć co znaczy "wykluczenie cyfrowe", podaję definicję, zaczerpniętą z  pl.wikipedia.org:


Wykluczenie cyfrowe lub podział cyfrowy (ang. digital divide) − podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do internetu. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi i niepołączonymi z siecią.

Termin wykluczenia cyfrowego nie sprowadza się tylko do możliwości dostępu do internetu, oprócz tego ważne są czynniki takie jak:

* umiejętności posługiwania się internetem
* jakości połączenia
* wymiaru językowego (brak znajomości języka, w którym potrzebne informacje występują)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com