Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Konkurs fotograficzny "Portret Brzeszczan" - zgłoszenia do 31.01.10  (ak)  2010-01-01

 

Jak informuje komitet organizacyjny termin składania prac na konkurs został przedłużony do 31stycznia 2010.


Zarząd Osiedla „Stare Miasto” w Brzesku 

 zaprasza miłośników fotografowania  do udziału w konkursie

„PORTRET BRZESZCZAN”.

Konkurs ma charakter otwarty.


Zgłoszone fotografie muszą przedstawiać osobę powiązaną z Brzeskiem.


Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie  3 fotografie  wykonane specjalnie na potrzeby konkursu (z krótkim opisem sfotografowanej osoby).

 

Prace fotograficzne mogą być wykonane w dowolnej technice (fotografia barwna, czarnobiała), w formacie 20 x 30 cm na papierze i nośniku elektronicznym (CD-ROM).  

 

 W konkursie mogą wziąć udział jedynie oryginalne prace autora, dotąd niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach .


Fotografie należy dostarczyć do dnia 31 grudnia 2009 r. (opakowane  i podpisane: tytuł pracy, imię i  nazwisko autora, adres, telefon, e:mail) na adres:  Adam Kwaśniak , ul. Głowackiego 20a,  32-800 Brzesko z dopiskiem „Portret Brzeszczan” lub dostarczyć osobiście.          

            

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

 

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz, 883). 

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.


Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach  pocztą e-mailową, lub telefonicznie do dnia 31 stycznia 2010 r.

 

Wszystkie prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji.

 

         Na autora nagrodzonych prac czekają atrakcyjne  nagrody /m.in. dla zwycięzcy aparat fotograficzny/ .

 

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej .


  

Za zarząd:

Adam Kwaśniak


11.15.2009

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com