Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Podpisanie umowy dotyczącej "przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego"  (bap)  2009-12-02

2 grudnia 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Brzesku, o godzinie 13.00, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela podpisał umowę, dotyczącą projektu dofinansowanego z funduszy europejskich na „Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego”

Projekt „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego”, został przyznany w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 308 907, 00 PLN, w ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 5 800 060,00 PLN. Przewidywany termin realizacji projektu to 31.12.2010 roku.

Celem projektu jest sprawna komunikacja drogowa w powiecie brzeskim, z połączonymi drogami krajowymi i wojewódzkimi oraz spójna infrastruktura drogowa służąca rozwojowi gospodarczemu Małopolski. Posłuży temu udrożnienie regionalnej sieci drogowej, poprawa warunków transportu drogowego w województwie małopolskim poprzez stworzenie alternatywnego ciągu komunikacji regionalnej, łączącego autostradę A4 z drogą krajową nr 79 relacji Sandomierz – Kraków. Przebudowa i modernizacja dróg lokalnych o znaczeniu regionalnym przyczyni się do rozwoju gospodarczego Małopolski. Nastąpi też wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa komfortu jazdy użytkowników  dróg powiatowych, gdy stan techniczny dróg dostosowany zostanie do narastającego natężenia ruchu pojazdów w powiecie brzeskim.

Realizacja projektu pozwoli wyeliminować czynniki techniczne, wzmagające zagrożenia środowiskowe w powiecie brzeskim. Dzięki temu ograniczy się szkodliwe oddziaływanie ruchu drogowego na stan środowiska naturalnego.

W efekcie realizacji projektu powstanie alternatywna trasa łącząca dwie drogi krajowe obsługujące komunikację pomiędzy województwem małopolskim a świętokrzyskim. Poprawi się jakość dróg, zostanie polepszony dostęp do zakładów przemysłu kopalnianego (żwirownie, piaskownie). Dodatkowo nastąpi wzrost liczby podmiotów gospodarczych, powstaną nowe miejsca pracy, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Również ograniczeniu ulegną wycieki substancji niebezpiecznych do gruntu oraz zmniejszy się ilość emitowanych spalin. 


Ewelina Obara
TOMATOE Public Relations

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com