Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

XXVIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o LIPNICKĄ GWIAZDĘ - 24.01.2010  (bap)  2010-01-04

XXVIII Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o LIPNICKĄ GWIAZDĘ
24 stycznia 2010 r. – Lipnica Murowana
pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary

Historia konkursu
Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o Lipnicką Gwiazdę to konkursowa prezentacja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych. Jego historia rozpoczęła się w 1983 roku w Gromniku (pod nazwą I Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych). Kolejne Przeglądy odbyły się w Pilźnie, Lipnicy Murowanej i Pleśnej. Na stałe LIPNCKA GWIAZDA zagościła w Lipnicy Murowanej od 1987 roku.
Tradycja kolędowania w wielu wsiach Małopolski w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku trwa nieprzerwanie od wielu lat. Zwyczaje i obrzędy ludowe, wierzenia i gesty magiczne, teksty kolęd i pastorałek i składanych yczeń odchodzą w zapomnienie. W wielu wsiach w Małopolsce są jednak starsi kolędnicy, którzy mogą przekazać swoją wiedzę młodszym. Aby zimowe obrzędy przetrwały w dawnej formie we własnym środowisku, grupy kolędnicze mają mo liwość zaprezentowania się podczas organizowanych nieprzerwanie od połowy lat 80-tych
przeglądach.

Skrócony program
godz. 10.00 – 10.10 - Uroczyste rozpoczęcie XXVIII Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych o LIPNICKĄ GWIAZDĘ
         10.10-12.10 – Występy grup dziecięcych
         12.10-13.50 - Występy grup młodzie owych
         13.50–15.15 Przerwa – występ chóru młodzie owego z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej oraz Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej
         15.15 - Ogłoszenie wyników I części Przeglądu, wręczenie statuetek, dyplomów i nagród
         15.30-16.45 - Występy grup dorosłych
         17.00–18.15 - Przerwa – występ chóru młodzie owego z Zespołu Szkół w Rajbrocie oraz Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu
         18.30 - Ogłoszenie wyników II cz. Przeglądu, wręczenie statuetek, dyplomów i nagród

Organizatorzy Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu


Do udziału zapraszamy grupy kolędnicze z terenu byłego województwa tarnowskiego.

Barwne widowiska o zróżnicowanej tematyce (herody, draby, szczodroki, trzej królowie) nawiązujące do tradycji kolędowania w okresie Bożego Narodzenia przez wiele godzin gromadzą liczną publiczność. Wieloletnia realizacja imprezy oraz wysoki poziom prezentowanych widowisk
kolędniczych wpisały ją na stałe w kalendarz działań kulturalnych tej części Małopolski.

W imprezie uczestniczą dziecięce, młodzie owe i dorosłe grupy kolędnicze. Zazwyczaj jest to blisko 300 wykonawców w około 20 grupach.
Spośród wszystkich uczestników Przeglądu wybrane grupy kolędnicze wezmą udział w porannej Mszy Św., a po jej zakończeniu w korowodzie przejdą do budynku Domu Kultury. O godz. 10:00 rozpoczną się pierwsze występy kolędników, które potrwają do późnych godzin popołudniowych.

W jury oceniającym występy zasiądą przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Jury będzie brało pod uwagę nie tylko estetykę i jakość strojów w jakich pokazali się kolędnicy, ich umiejętności, ale tak e czas programu, który nie powinien przekraczać 15 minut.

Na zwycięzców oprócz statuetek „Lipnickiej Gwiazdy” czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Systematycznie organizowany Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych, przyczynił się do podtrzymania wielu zwyczajów i obrzędów a w efekcie uchronił je od zapomnienia. Wspólne spotkanie najlepszych zespołów stwarzają mo liwość poznania zwyczajów i obrzędów nieco odmiennych w różnych rejonach byłego województwa tarnowskiego. Przekazywanie obrzędów i zwyczajów związanych z okresem Bożego Narodzenia młodemu pokoleniu pozwoli na to, by tradycje te przetrwały jak najdłużej.

Przegląd Grup Kolędniczych stanowi ciekawą propozycję spędzania wolnego czasu dla mieszkańców jak i formę edukacji regionalnej.
Od wielu lat Przegląd gromadzi liczną publiczność wśród której oprócz lipniczan są równie ludzie polityki, samorządowcy, osoby związane z kulturą. „Lipnicka gwiazda” jest inspiracją coraz szerszych kręgów zwolenników zachowania polskiej tradycji kolędowej.


Dodatkowe informacje dotyczące Przeglądu mo na uzyskać pod nr tel. 014 68 52 108, 603 748 008, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kulturalipnica@wp.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com