Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

O wirtualnym muzeum myśli także poważnie Urząd Marszałkowski.  (bap)  2010-03-05

35 Wirtualnych Muzeów Małopolski

W czwartek, 4 marca, marszałek Marek Nawara, wicemarszałek Leszek Zegzda i Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, podpisali z przedstawicielami 35 małopolskich muzeów porozumienia w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”. To jedyny tego typu projekt w Polsce.

Przedmiotem tego unikatowego projektu jest stworzenie systemu wirtualnych muzeów, obejmującego utworzenie pracowni digitalizacyjnej i portalu internetowego, prezentującego obiekty kulturowe z Małopolski w formie modeli 3D. Na stronie będą prezentowane najciekawsze obiekty zabytkowe, wybrane z kolekcji muzeów biorących udział  w projekcie. Na portalu będzie można znaleźć także gry i quizy tematyczne oraz lekcje muzealne. Nowa platforma internetowa powstanie w ramach regionalnego portalu „Wrota Małopolski”. W ramach projektu nastąpi digitalizacja około 400 obiektów. Realizatorem przedsięwzięcia z ramienia Województwa jest Małopolski Instytut Kultury.

- To, co wyróżnia Małopolskę na tle innych województw to ogrom dziedzictwa kulturowego. Projekt „Wirtualne Muzea” - jako połączenie tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego z digitalizacją i nowoczesnością - jest w skali kraju wyjątkowy – powiedział marszałek Nawara. – Przenosimy nasze bogactwo w przestrzeń wirtualną i w przestrzeń życia społecznego i kulturalnego całego świata – podkreślał wicemarszałek Zegzda.


Utworzenie pracowni i zakończenie digitalizacji obiektów muzealnych przewiduje się na 2012 r. Muzea nie będą ponosiły żadnych kosztów za udział w projekcie. Na ten cel zarezerwowano ok. 13 milionów złotych, z czego 85 procent stanowią środki unijne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a pozostałą część pokryje Województwo. Z tych środków  zostaną między innymi zakupione i zainstalowane oprogramowania do tworzenia i prezentacji wirtualnych wystaw oraz niezbędna do działania systemu platforma serwerowa. Zaplecze techniczne pozwoli na stopniowe włączanie się kolejnych muzeów i instytucji kultury do projektu.


Dzięki realizacji tego projektu muzea zdecydowanie zyskają na atrakcyjności. Odwiedzający będą mieli szansę na niespotykane dotąd w Polsce na taka skalę, zupełnie nowatorskie zwiedzanie ekspozycji.

Część tych obiektów znajduje się na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO lub uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Digitalizacji poddane zostaną m.in. zabytki, które zagrożone są całkowitą i bezpowrotną degradacją oraz obiekty, które są wyłączone z użytkowania z powodu bardzo złego stanu technicznego, stanowiące natomiast cenne dziedzictwo kulturowe i historyczne. W pierwszej kolejności digitalizowane będą zbiory najcenniejsze, a w szczególności te, do których dostęp jest w chwili obecnej poważnie utrudniony. Zakłada się, że digitalizowane będą również obiekty najciekawsze, najbardziej reprezentatywne dla danego muzeum oraz regionu Małopolski a jednocześnie ukazujące różnorodność zbiorów, jakimi dysponują muzea małopolskie.

Portal będzie zawierał autonomiczne strony internetowe (galerie) podmiotów biorących udział w projekcie w postaci wirtualnych wystaw tematycznych. Na portalu znajdą się:
- galeria najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych dla regionu obiektów zabytkowych (np. rzeźb, mebli, urządzeń, ubiorów), wybranych spośród licznych kolekcji małopolskich muzeów, które zadeklarowały udział w projekcie; obiekty zostaną przygotowane w formie 3D,
- wirtualne galerie poszczególnych muzeów z Małopolski, biorących udział w projekcie,
- gry, quizy i lekcje muzealne, przygotowane w oparciu o obiekty i informacje, znajdujące się w bazie danych systemu do tworzenia i prezentacji wirtualnych muzeów.


Województwo Małopolskie we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury podpisało porozumienia w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” z następującymi podmiotami:

1. Muzeum Narodowe w Krakowie
2. Muzeum Żup Krakowskich (Wieliczka)
3. Muzeum Archeologiczne (Kraków)
4. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków)
5. Muzeum Okręgowe w Tarnowie
6. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
7. Muzeum Lotnictwa Polskiego  (Kraków)
8. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane)
9. Muzeum Armii Krajowej im. Generała Fieldorfa ”Nila” (Kraków)
10. Muzeum -  Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
11. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
12. Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Gorlice)
13. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (Kraków)
14. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
15. Muzeum Powiśla Dąbrowskiego ( Dąbrowa Tarnowska)
16. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
17. Muzeum Historii Fotografii  (Kraków)
18. Muzeum Inżynierii Miejskiej  (Kraków)
19. Muzeum Regionalne „Dom Grecki” (Myślenice)
20. Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
21. Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
22. Muzeum Miejskie w Wadowicach przy Wadowickim Centrum Kultury
23. Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych
24. Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha (Koszyce)
25. Muzeum Ziemi Bieckiej (Biecz)
26. Muzeum Niepołomickie, Zamek Królewski w Niepołomicach
27. Muzeum Geologiczne AGH  (Kraków)
28. Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ  (Kraków)
29. Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza (Gorlice)
30. Muzeum Regionalne  PTTK im. Władysława Kowalskiego (Dobczyce)
31. Muzeum Podhalańskie PTTK (Nowy Targ)
32. Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza (Olkusz)
33. Muzeum Towarzystwa Miłośników Piwnicznej (Piwniczna Zdrój)
34. Muzeum Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych PAN  (Kraków)
35. Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły  (Kraków)

Żródło: malopolskie.pl


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com