Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

52. KONKURS LIPNCKICH PALM - 28 marca 2010 r.  (bap)  2010-03-13

" Tradycja Lipnicy to wysokie Palmy
Nie złamie ich nawet wiosenny wiatr halny
Misternie składane z zielonej wikliny
Wiązane witkami od samej doliny."

                                             Spis treści:

 

1. Wstęp

2. Program Konkursu

3. Imprezy towarzyszące

4. Lipnica Murowana Łokietkowy Gród

    historia miejscowości i jej zabytki

5. Józef Piotrowski – sylwetka inicjatora

     Konkursu Lipnickich Palm


Wstęp

 

52. KONKURS LIPNCKICH PALM

I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO IM. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

 

       W 1958 roku lipnicki poeta Józef Piotrowski ogłosił I konkurs Palm na Niedzielę Palmową. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek by utrzymywali tradycję swoich przodków. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże wśród mieszkańców, czego dowodem była niezliczona ilość palm.
       Po 50 latach od zorganizowania pierwszego konkursu, impreza ta przekształciła się w wydarzenie skupiające na lipnickim rynku około 15 000 gości i turystów. 28 marca 2010 roku będzie miał miejsce 52. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego.
       Z małej imprezy lokalnej konkurs przekształcił się w wydarzenie ogólnopolskie ściągające turystów nie tylko z całego kraju ale i coraz częściej z zagranicy. Konkurs ten, to kultywowanie starej tradycji sporządzania palm, z których po poświęceniu wykonuje się krzyżyki chroniące gospodarzy przed klęskami żywiołowymi i gwarantującymi urodzajne zbiory.

 


       Najstarsi mieszkańcy Lipnicy pamiętają zwyczaj sporządzania pięknych, wysokich palm. Z przekazów przodków zwyczaj ten zachował się do dziś. Palmy  o grubości mieszczącej się w dłoniach, wykonywane są ze starannie układanych pręci i wiązane witkami w odległościach 20 – 30 cm w zależności od wysokości palmy.
W czubie u góry wiązana jest wiązką palmy stawowej i strojona kolorowymi wstążkami i baziami wiosennymi.
       Wysokość palmy dyktowana była wielkością gospodarstwa i jego zamożnością. Dziś palmy przystępujące do konkursu przekraczają 30 metrów wysokości. To niesamowite przeżycie dla wszystkich obserwatorów stawiania tak wysokich palm.
       Przedsięwzięcie to wzbogacone jest wydarzeniami towarzyszącymi: kiermaszem rękodzieła artystycznego, promocją oferty agroturystycznej regionu, prezentacją zwyczajów ludowych, występami zespołów folklorystycznych, degustacją potraw wielkanocnych z regionu Małopolski.
       W przygotowaniu kiermaszów rękodzieła aktywnie biorą udział dzieci i młodzież z gminy. Już kilka tygodni wcześniej pod opieka nauczycieli, rodziców, dziadków i instruktorów Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej rozpoczynają prace nad utworzeniem własnego regionalnego stoiska. Dzięki ich zaangażowaniu możemy być pewni, że ta stara i piękna tradycja nie zaginie, ale będzie nadal przekazywana z pokolenia na pokolenie.

 

       Szczegółowe informacje dotyczące 52-ego Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego można uzyskać pod nr tel. (014) 68 52 108, + 48 603 748 008, fax. (014) 68 52 108 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kulturalipnica@wp.pl.


 

Program Konkursu

(wróć do Spisu treści)

 

Niedziela 28 marca 20010 r.

Godz.8:00 - Inauguracja imprezy - mierzenie, stawianie palm (GDK)

Godz. 8.05 - Koncert Orkiestry Dętej z Rajbrotu

Godz. 8.25 - Występ Zespołu „Górzanie” z Lipnicy Górnej

Godz. 8.45 - Występ Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu

Godz. 9.00 - Warsztaty ginących rzemiosł i tradycji

Godz. 9.10 - Występ Zespołu „Mały Raj” z ZS w Rajbrocie

Godz. 9.30 – Stanowienie Rekordu – Najwyższa Palma Wielkanocna

Godz. 10.00 – Program artystyczny – Zespół Siedlecanie

Godz. 11.25 – Program artystyczny – Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Krzeszowice

Godz. 10.40 – Występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mała Helenka

11.00-11.45 - Uroczyste otwarcie i przywitanie zaproszonych Gości – wystąpienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

11.45-12.00 - Poświęcenie Palm na Lipnickim Rynku.

12.00-14.00 - Uroczysta Msza św. w Kościele Parafialnym św. Andrzeja.

Godz. 14.00 - Koncert Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej

Godz. 14.30 - Rozstrzygnięcie 52 Konkursu Palm Wielkanocnych i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego

Godz. 14.30 – Koncert muzyki dawnej w kościele Św. Leonarda

Godz. 15.15 – Pokaz gotowania potraw wielkanocnych – Piotr Cyrwus

Piotr Cyrwus – znany aktor filmowy i teatralny. W trakcie pokazu zostaną zaprezentowane potrawy związane z małopolską kuchnią wielkanocną. Wśród nich również przysmaki, z których znane są lipnickie Koła Gospodyń Wiejskich. Formuła pokazu jest tak pomyślana, aby zainteresować jak najszerszą publiczność. Gwieździe będzie towarzyszył kucharz i animator, którzy wspomagają gwiazdora, umożliwiając mu bliski kontakt z publicznością. Pokaz potrwa ok. 2-3 godzin.

 

Godz. 17.00 – Zakończenie

 

Zwiedzanie zabytków w Lipnicy Murowanej w godzinach 9.00-17.00

Kościół św. Leonarda (wpisany na listę Zabytków UNESCO),

Kościół św. Szymona, Kościół św. Andrzeja, Dwór Ledóchowskich.

 

Ze względu na udział Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w uroczystościach 52. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego – program imprezy może ulec modyfikacjom.


 

Imprezy towarzyszące

(wróć do Spisu treści)

 

Imprezy towarzyszące

 

a) I Otwarty Turniej Szachowy „O Lipnicką Palmę” – sobota 20 marca 2010 r. – sala GDK w Lipnicy Murowanej. Dodatkowe informacje nt. turnieju oraz rejestracja zawodników: tel. 014 6852108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl lub http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4045.

 

b) Promocja Konkursu w Krakowie – wspólnie z Hotelem Polskim „Pod Białym Orłem” – całodzienna akcja promocyjna z udziałem mediów w pobliżu Bramy Floriańskiej (21 marca) - organizatorzy ZS w Lipnicy Murowanej lub Rajbrocie oraz GDK, Sala Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej (niedziela od godz. 9.00)

 

c) Wystawa Mirosława Krzyszkowskiego – „Lipnica Murowana – Przyszłość 2010-2016”,

 

d) wystawa fotografii dokumentująca  52. Konkursu Lipnickich Palm,

 

e) prezentacja archiwalnych materiałów filmowych związanych z Niedzielą Palmową w Lipnicy Murowanej – materiały Polskiej Kroniki Filmowej z 1958 roku oraz 1973 roku, materiały Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” z Nowego Sącza, materiałów filmowych w dyspozycji Urzędu Gminy, prezentacja filmu „Zakątki Europy”,

 

f) wystawa pokonkursowa III Powiatowego Konkursu Pisanek i Stroików,

 

g) wystawa w Dworze Ledóchowskich – Historia Rodu Ledóchowskich,

 

Rynek w Lipnicy Murowanej

 

a) Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca - promocja idei transplantacji narządów,

b) stoisko LGD „Na Śliwkowym Szlaku”.

 

Atrakcje dodatkowe

 

Oprócz imprez zawartych w programie Konkursu Lipnickich Palm proponuję dodatkowe atrakcje zlokalizowane na placu obok tzw. Starej Plebani (wyjście z Rynku w kierunku Muchówki) oraz na parkingu obok kościoła Św. Leonarda:

 

- prezentacja zabytkowej sikawki konnej OSP Borówna - (parking przy trasie do kościoła Św. Leonarda) – zbiórka środków finansowych na zakup sztandaru,

 

- warsztaty interdyscyplinarne związane z rzemiosłem i tradycjami wielkanocnymi  (parking przy trasie do kościoła Św. Leonarda),

 

- obóz drużyny wojów z XI wieku (parking przy trasie do kościoła Św. Leonarda),

 

- wesołe miasteczko (plac obok Starej Plebani),

 

- drabina strażacka (PSP Bochnia).


 

Lipnica Murowana – Łokietkowy Gród
historia miejscowości i jej zabytki

 

       Gmina Lipnica Murowana to mała, bardzo urokliwa gmina w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim.
Lipnica Murowana, niegdyś miasto otoczone murami obronnymi, leży w sercu Pogórza Wiśnickiego w dolinie rzeki Uszwicy na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, co potwierdza wybitne walory regionu z pięknymi widokami, urokliwymi zakątkami oraz interesującymi obiektami przyrody, zwłaszcza nieożywionej.
       Miejscowość słynie w całej Polsce z organizowanych od 50 lat konkursów lipnickich palm. Zwana jest często przez turystów i gości „Miasteczkiem świętych, zabytków i palm”.
       Przez gminę przebiegają liczne szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i trakty historyczne. Znajduje się ona także na szlaku architektury drewnianej. Łagodne ukształtowanie terenu, obfitość zabytków i coraz bogatsza oferta wypoczynkowa sprawiają, że na terenie gminy każda forma turystyki i aktywnego wypoczynku przyciąga przybyszów zainteresowanych ciszą, leśnym powietrzem i historią.
       Pięć kościołów, troje świętych i błogosławionych, wiele kapliczek przydrożnych, polnych i leśnych to obfite wsparcie dla strapionej duszy w jednej gminie z dwiema parafiami.
       Najcenniejszym zabytkiem Lipnicy Murowanej jest XV-wieczny gotycki kościół św. Leonarda zachowany od czasu budowy w niezmienionym kształcie. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Z kościoła zachowały się niezwykle cenne trzy gotyckie tryptyki stanowiące ołtarz główny i ołtarze boczne. Ściany, stropy i inne elementy wyposażenia drewnianego kościoła pokrywają polichromie z różnych epok. Najstarsze są gotyckie polichromie stropu. Cennym zabytkiem są także organy z XVII wieku.
       W Lipnicy znajdują się również dwa inne cenne kościoły murowane: gotycki św. Andrzeja i barokowy św. Szymona z Lipnicy. Warto także zobaczyć klasycystyczny dwór, w którym mieszkała rodzina Ledóchowskich, z której pochodzą błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska i kanonizowana w 2003 roku św. Urszula Ledóchowska.
W 2007 roku do grona lipnickich świętych dołączył św. Szymon – XV wieczny zakonnik i kaznodzieja.
       Lipnica Murowana pokazując swe uroki tysiącom gości oglądających palmy, tworzące gęsty i wysoki las wokół figury Świętego Szymona z Lipnicy.
       Szczegółowe informacje na temat Lipnicy Murowanej można znaleźć w jej oficjalnym serwisie internetowym: www.lipnicamurowana.pl .

Serdecznie zapraszamy


 

Józef Piotrowski – sylwetka inicjatora Konkursu Lipnickich Palm

(wróć do Spisu treści)

 

Z przeżytych przez Józefa Piotrowskiego 86 lat aż 63 wiąże się z bardzo aktywnym działaniem dla Lipnicy Murowanej. Z bogatej biografii pragnę przypomnieć kilka istotnych faktów.

 

Józef Piotrowski syn Tomasza i Anieli urodził się 4 lipca 1913 r. w Czarnym Dunajcu. We wczesnym dzieciństwie stracił obojga rodziców. Wychowaniem jego jak i rodzeństwa zajął się dziadek Szymon Piotrowski w Lipnicy Murowanej gdzie Józef ukończył szkołę powszechną, a w 1927 r. dziadek wysłał go na naukę zawodu do Lwowa. W latach 1934-36 odbywa służbę wojskową.

 

Po odbyciu służby wojskowej wraca do Lipnicy Murowanej. W roku 1940 zakłada rodzinę, zawierając małżeństwo z Michaliną Zagata. Rozpoczynając działalność kulturalną w 1936 r organizuje świetlicę gromadzką i bibliotekę gminną. Jako syn legionisty czuł się zobowiązany do obrony Ojczyzny. Gdy wybuchła wojna, walczy jako żołnierz 6 Dywizji Piechoty. Dostaje się do niewoli i przebywa w obozie jenieckim w Dębicy. W czasie transportu do Niemiec ucieka i ukrywa się u rodziny w Szczurowej. Po powrocie do Lipnicy od 1942 r. aż do wyzwolenia działa w Armii Krajowej, m.in. wykonując zdjęcia do podrabianych Kenkart, ratując innym w ten sposób życie.

 

Po wojnie podjął działalność społeczno- kulturalną. Był Sekretarzem Gromady, sołtysem, przez wiele kadencji Radnym Rady Gminy, Radnym Powiatu, prezesem OSP i innych. Jego wielkim osiągnięciem było zorganizowanie Mineralnej Spółdzielni Pracy „Macierz”, która ożywiła gospodarczo gminę. Obok prezesowania w tej spółdzielni nadal działał społecznie. Wybudował trzy remizy, pierwsza została przeznaczona na Dom Kultury, druga przekazana na zorganizowanie zakładu pracy dla niepełnosprawnych, w latach osiemdziesiątych wraz z Urzędem Gminy rozpoczął budowę kolejnego obiektu wielofunkcyjnego, w którym obecnie mają siedziby: remiza OSP, poczta, centrala telefoniczna, biblioteka, i inne.

 

Józef Piotrowski zorganizował i spopularyzował jedną z największych imprez regionalnych - Lipnicki Konkurs Palm, który odbywa się nieprzerwanie od 1958 r. Jego dużą pasją były zabytki, o które się troszczył wkładając wiele sera, pięknie opowiadał o swojej ”ukochanej Lipnicy” jak zwykł mówić. Pełnił funkcję społecznego opiekuna zabytków aż do śmierci. Kolejną a zarazem ostatnią inicjatywą w jego życiu było wybudowanie pomnika założyciela miasta Lipnicy Murowanej, króla Władysława Łokietka w 1998 r. jako dar mieszkańców za lokację miasta. Prócz tych wszystkich działań, których nie sposób wymienić, od wielu lat pisał wiersze, w których opiewał Lipnicę Murowaną, jak i ważniejsze wydarzenia z nią związane. W 1997 r. ukazuje się tomik jego wierszy, będący podsumowaniem jego dorobku literackiego oraz miłości do Lipnicy Murowanej i własnej rodziny.

 

Józef Piotrowski potrafił połączyć własne zadania rodzinne (gdyż wychowywał wraz z żoną 9-cioro dzieci) z działalnością na rzecz środowiska, w którym żył. Za całokształt swej pracy społecznej Józef Piotrowski otrzymał wielorakie odznaczenia i wyróżnienia na czele z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej. Dwukrotnie odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki za wkład w rozwój Kultury. Niewątpliwie był wielką indywidualnością kroczył drogą przez siebie obraną, aby jak najwięcej zdziałać dla „ukochanej Lipnicy” i rozsławić ją jak tylko można. Był człowiekiem pełnym uroku osobistego, skromności, poczucia humoru oraz dobroci. 

 

Zmarł 16 grudnia 1999 r.

 

(wróć do Spisu treści)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com