Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dotacje dla Gmin Powiatu Brzeskiego  (bap)  2010-03-14

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

W dniu 11 marca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na liście tej znalazły się 104 operacje, których łączna wartość dofinansowania wyniosła 269 043 329 zł. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Województwie Małopolskim trwał od 1 do 30 czerwca 2009 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie podziału środków PROW na lata 2007 – 2013, na realizację działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Małopolska dysponuje kwotą w wysokości 81 460 776 euro (środki UE - 1 euro = 4, 3840 zł) - 357 124 041,98 zł (95 % alokacji). Kwota ta pozwoliła na dofinansowanie wszystkich wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

 

 

Lista operacji zakwalifikowanych dla zadań zagłoszonych z Powiatu Brzesko.

 

Gmina

Tytuł operacji

Całkowity kosz operacji

(z VAT)

(zł)

Koszty kwalifikowalne

operacji

(zł)

Wnioskowana kwota

 pomocy

(zł)

Poziom współfinan

sowania operacji

Wartość

podstawowego dochodu

podatkowego

 gminy

przypadającego

 na 1 mieszkańca

Gnojnik Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościaciach: Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gnojniku 10 169 536,75 8 011 862,32 4 000 000 50% 438,31
Borzęcin Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Przyborów gmina Borzęcin 4 632 530,50 3 054 519,15 2 290 889 75% 460,75
Szczurowa Budowa kanalizacji ciśnieniowej wraz z przykanalikami w miejscowości Szczurowa ul. Krakowska 4 119 672,09 2 994 369,13 2 245 775 75% 414,69
Czchów Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa, Czchów, Piaski Dróżków. 10 361 081,49 8 492 689,75 4 000 000 75% 511,22
Brzesko Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba z magistralą - etap II i III (pompownia P1, zbiornik, sieć wodociągowa w strefie zbiornika, hydrofornia H1 z siecią wodociągową strefy hydroforni) 6 313 424,59 5 174 938,18 2 587 469 50% 884,38

Źródło: www.malopolskie.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com