Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jest kasa na bezpłatny internet!   (pk)  2010-05-11

 Dobre wieści nadeszły z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie. Wniosek pt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin" uzyskał ocenę 74,5 punktu i został zatwierdzony do realizacji w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki temu gmina wzbogaci się w rozbudowaną sieć internetu radiowego, a 150 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej otrzyma bezpłatny sprzęt komputerowy wraz z dostępem. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa i ruszy procedura przetargowa na realizację zadania, którego koszt inwestorski zamyka się kwotą 2,44 mln złotych, przy dofinansowaniu w wysokości 2,07 mln ze środków POIG tj. 85 % wartości zadania. To kolejne środki pozyskane przez gminę Borzęcin z zewnątrz. Tylko w ostatnim półroczu gmina pozyskała blisko 10 mln złotych, w tym 9,2 mln ze środków funduszy unijnych. W oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie są dwa kolejne wnioski na kwotę dofinansowania 5,33 mln złotych.  

- Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin" przewiduje realizację zadania mającego na celu dostarczenie internetu mieszkańcom zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym” - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin - Ze względu na rozmieszczenie miejscowości gminy, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako najbardziej korzystną. Projektowana sieć zakłada doprowadzenie sygnału internetowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, skąd sygnał przesyłany będzie dalej do 11 masztów nadawczych. W ramach projektu przewidziano również zakup 150 zestawów komputerowych. Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie nieodpłatnie przekazany beneficjentom programu oraz podłączony do sieci internetowej.  

- Centrum Zarządzania Siecią będzie znajdować się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie - tłumaczy Rafał Bakalarz, informatyk w Urzędzie Gminy w Borzęcinie - Rozwiązanie, które proponujemy, oparte jest na technologii 802.11 b/g i działa na uwolnionych przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5.4 GHz, co pozwoli zaoszczędzić środki publiczne w postaci braku opłat za częstotliwości licencjonowane.  

Na cele projektu zrealizowana zostanie przebudowa pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Pomieszczenie zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wybudowana sieć internetowa obejmie swoim zasięgiem teren całej gminy.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com