Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jak postępować z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową.  (bap)  2010-05-19

Informacja o postępowaniu z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową Przed przystąpieniem do ponownego użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt udzi (mieszkalnych), które uległy zalaniu na skutek powodzi należy:

1.  Założyć odzież ochronną: pełne fartuchy, gumowe rękawice i obuwie
 
2.  Prace porządkowe należy rozpocząć od:

  • otwarcia okien i drzwi dla skutecznego wietrzenia pomieszczeń
  • natychmiastowego usunięcia wszelkiego sprzętu i wyposażenia, które na skutek zalania uległy zniszczeniu (do pojemników na odpady komunalne)
  • usunięcia wszelkich naniesionych przez falę powodziową zanieczyszczeń: szlam, muł, inne
  • opróżnienia lodówek i zamrażarek z wszelkich produktów spożywczych, które uległy zepsuciu na skutek przetrzymywania ich w niewłaściwej temperaturze (nieczynne urządzenia chłodnicze). Zepsutą  żywność zapakować w szczelne worki foliowe i wyrzucić do pojemników na śmieci
 
3.  Nieczystości, które dostały się do mieszkań np. osad, muł, szlam itp. zbierać łopatami  do wiader i usuwać do pojemników na śmieci
 
4.  Po dokładnym oczyszczeniu należy przystąpić do starannego, kilkakrotnego zmycia podłóg, posadzek, ścian wyłożonych kafelkami, progów schodów. Wskazane jest dezynfekowanie pomieszczeń i powierzchni do przygotowania i przechowywania żywności. Do mycia należy używać wszelkich dostępnych środków myjąco-dezynfekujących np.”DOMESTOS”, „ACE”.  Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować ściśle wg wskazań producenta podanych na etykiecie lub opakowaniu środka. Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie zmyć wodą pitną. Wodę z czynności mycia i dezynfekcji należy wylewać do kanalizacji. Dezynfekcję pomieszczeń  źle wietrzonych (np. piwnice), dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy
 
5.  Wszelkie zanieczyszczenia z mebli i innego sprzętu należy myć i dezynfekować w sposób podany wyżej.
 
6.  Do dezynfekcji wanien, zlewów, kratek  ściekowych, muszli klozetowych używać takich środków dezynfekcyjnych jak:

  • CHLORAMINA stężenie  1-2 % 1-2 łyżki stołowe na 1 litr wody
  • WAPNO CHLOROWANE stężenie 5% 5 łyżek stołowych na 1 litr wody
 
7.  Po starannym umyciu lodówek, zamrażarek należy je zdezynfekować i przewietrzyć przed ponownym włożeniem produktów żywnościowych

8.  Postępowanie z przedmiotami codziennego użytku

Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy dokładnie wymyć, a następnie dezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest zastosowanie wysokiej temperatury:

  • stosowanie gorącego powietrza
  • gotowanie, wyparzanie
  • prasowanie

       Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) – dokładnie umyć, a następnie gotować nie krócej niż 15 min. w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2  łyżki na litr) w przykrytym naczyniu. Przedmioty o większych rozmiarach można wyparzać wrzącą wodą (najlepiej kilkakrotnie)
 
Uwaga: Przy czyszczeniu powierzchni, odzieży szczególnie w przypadku usuwania zanieczyszczeń już wysuszonych, należy chronić drogi oddechowe (zasłonić nos, usta tkaniną zwilżoną wodą).
 
Zalecane jest zapoznanie się z Kartą Charakterystyki Produktu.
Z chloraminy, podchlorynu wapnia, wapna chlorowanego, innych preparatów zawierających chlor, także z domowych środków wybielających, może gwałtownie wydzielać się szkodliwy chlor.
Dezynfekcji należy wykonywać w pomieszczeniach dobrze wietrzonych. Chronić drogi oddechowe (np. maską z tkaniny). Stosować rękawice i ubrania ochronne. Pomieszczenia po dezynfekcji dobrze wywietrzyć. Dezynfekcji nie prowadzić w obecności dzieci.


Źródło: PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI (www.bochnia.pl)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com