Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jak do tego doszło?   (bap)  2010-05-26

Fragmenty protokołu z posiedzenia

  Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 z 17.05.2010 r

 

Burmistrz Brzeska

Grzegorz Wawryka

Brzesko dnia : 25 .05. 2010 rok.

Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 17 maja 2010 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

(...)

4. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne zabezpieczenie środków budżetowych na
remont dachu na basenie, celem likwidacji kilkunastu przecieków w dachu na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Brzesku.  Głosowano jednogłośnie.

 

5. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Brzesku, Dyrektor BOSiR-u przedstawił Radnym zakres rzeczowy niezbędnych prac, które należy wykonać w celu zabezpieczenia budynku krytej pływalni przed dalszą destrukcją. Głosowano jednogłośnie.

 

(...)

 

8. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o jak najszybsze uszczelnienie okien na krytej pływalni. Głosowano jednogłośnie.

 

9. Wniosek

Komisja uznaje za konieczne, wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej (odwodnienie) budynku krytej pływalni z uwagi na przeciekanie wód gruntowych na całym obiekcie. Głosowano jednogłośnie.

 

10. Wniosek

Komisja wnosi do Burmistrza Brzeska o pilne przedstawienie koncepcji przez Dyrektora BOSiR-u, dotyczących pomieszczeń związanych z zapleczem socjalnym dla pracowników, mając na uwadze zalecenia Powiatowej Inspekcji Pracy. Głosowano jednogłośnie.

 

11. Wniosek

Komisja zwraca uwagę na konieczność pilnego pomalowania części drewnianej sklepienia basenowego nad niecką basenową. Głosowano jednogłośnie.

(...)

15. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilny remont natrysków w szatniach dla klientów basenu. Głosowano jednogłośnie.

(...)

18. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, z uwagi na powyższe zgłoszone wnioski, Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa o dokonanie zmiany w budżecie uwzględniające zabezpieczenia środków na zrealizowanie powyższych zadań jako niezbędnych do zabezpieczenia obiektu basenu przed dalszą degradacją oraz zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników. Głosowano jednogłośnie.

(...)

 

Źródło: www.brzesko.pl


(podkreślenia i wytłuszczenia druku dodane przez red.)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com