Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

PFRON pomoże niepełnosprawnym powodzianom  (Grzegorz Franki)  2010-05-31

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął w miniony czwartek decyzję o uruchomieniu w najbliższych dniach specjalnego programu "Powódź 2010". W ramach programu osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które ucierpiały w tegorocznej powodzi, mogą ubiegać się o zapomogę w wysokości do 2 tys. złotych.

Wśród setek tysięcy powodzian jest spora grupa osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w najbliższych dniach uruchomi specjalny program pn. "Powódź 2010". Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkową pomoc państwa w wysokości 2 tys. złotych.

Na realizację programu PFRON przeznaczył wstępnie 3,5 mln złotych, choć obecnie nie wiadomo, jakie będzie ostateczne zapotrzebowanie. - Jeśli ta suma okaże się niewystarczająca, to na pewno zwiększymy ją do takiej wysokości, aby wszystkie osoby, które kwalifikują się do udziału w programie, mogły skorzystać z tej formy pomocy - zapewnia Jarosław Duda, prezes Rady Nadzorczej PFRON, a jednocześnie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne z terenów objętych powodzią, które chcą ubiegać się o środki pieniężne z programu "Powódź 2010" powinny złożyć odpowiedni wniosek do wojewódzkiego oddziału PFRON. Mają na to czas od 10 czerwca do 15 listopada br. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa. Potrzebny też będzie dokument potwierdzający, że wnioskodawca poniósł szkodę na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia w swoich pomieszczeniach mieszkalnych. Dokument ten powinien być wystawiony przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź. Szczegółowe warunki programu opublikowane są na stronie internetowej PFRON-u.

W akcję włączył się przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, poseł Marek Plura. Poseł zwrócił się z apelem do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenów objętych powodzią o identyfikowanie poszkodowanych niepełnosprawnych oraz udzielenie im pomocy w uzyskaniu zaświadczenia o poniesionych stratach. - Zamierzam też wysłać pracowników mojego biura do tych powiatów województwa śląskiego, w których poszkodowane zostały osoby niepełnosprawne, aby tam na miejscu pomagały im wypełniać wnioski o wypłatę świadczeń - zadeklarował Plura. – Apeluję do innych parlamentarzystów, aby wykorzystali możliwości organizacyjne swoich biur poselskich i we współpracy z miejscowym oddziałem PFRON-u pomogli niepełnosprawnym skorzystać z programu „Powódź 2010”.

Szczegółowe warunki programu „Powódź 2010” opublikowane są na stronach internetowych PFRON-u. Informacji powinien udzielić też Małopolski Oddział PFRON w Krakowie w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 12 31 21 400.

Tekst i zdjęcie:

Grzegorz Franki

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com